Om prosjektet‎ > ‎

Tråden i historia

Den 20. juni 1990 
og bruk av energi m.m.». I Agderregionen fikk loven i første omgang konsekvenser for de fire
energiverkene som hadde vokst fram gjennom det siste århundret, Arendal Elektrisitetsverk, AustAgder
Kraftselskap, Kristiansand Energiverk og VestAgder Energiverk. Alle var eid av kommuner.

Våren 1996 
etablerte politikere og organisasjoner på Sørlandet Agderrådet. Den første planen for 
regional utvikling – «Felles mål for Agder» pekte ut kommunikasjoner, kompetanse og kultur som 
strategiske satsingsområder for regionen. Konkret: Ny E18, Universitet og kultursatsing. 

Den 30. juni 2000 
vedtok 30 kommunestyrer i Aust- og Vest-Agder å fusjonere alle energiverk i regionen i
det nye selskapet Agder Energi. Det ble Norges fjerde største kraftselskap (etter Statkraft, Norsk Hydro og
Oslo Energi) med en produksjonskapaistet på 6,9 Twh.

Den 27. september 2000 
opprettet de 15 kommunene i VestAgder Sørlandets Kompetansefond, en stiftelse
med formål å bidra til kompetanseheving og sikring og etablering av arbeidsplasser og gode leekår for
fylkets innbyggere. Stiftelsens kapital var 15 prosent av VestAgder Energiverks andel av fusjonen.

Den 6. desember 2000 
opprettet Kristiansand Kommune Energiverkstiftelsen Cultiva, med formål å å sikre
arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og
kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved
kreative miljøer i Kristiansand. Stiftelsens kapital skulle være 1,3 milliarder. (De ble først utbetalt i oktober
2002, og da hadde kommunen i mellmtida brukt opp bufferkapitalen)

Den 10. oktober 2002
godkjente Konkurransetilsynet endelig at Statkraft fikk kjøpe 45 prosent av aksjene i
Agder Energi til en samlet sum av 5,5 milliarder kroner, som ble fordelt mellom kommunene og Sørlandets
Kompetansefond.

20. november 2007 
var det offisiell åpning av Universitetet i Agder på Gimlemoen i Kristiansand. To og et halvt år senere åpner også Campus Grimstad.

26. august 2009 
var det offisiell åpning av ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand. 38,3 km firefelts motorveg korta inn reisetida mellom de to byene fra 45 til 30 minutter.

11. april 2011 
vedtok Cultivastyret å spisse sin starategi. Fram til 2022 skulle stiftelsens hovedsatsing være barn og unges kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse og utvikling. 87  kunstnere signerte en protest mot den nye strategien og krevde at Cultivastyret måtte gå. 

6. januar 2012 
var det offisiell åpning av Kilden teater- og konserthus. Bygget kosta 1.7 milliarder kroner. Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør har et samla driftsbudsjett på ca 120 mill. pr år. 

24. april 2015 
ble kunstsamleren Nicolai Tangen Kristiansands første mesén. Han gav en kunstsamling på 2000 verk til hjembyen. Prosjekt Kunstsilo starta opp – åpning av nytt kunstmuseum er planlagt i 2020. 

I mars 2017, 
etter at Agder Energi, Kompetansefondet og Cultiva hadde vært aktive i mer enn 15 år, startet
den innsamlingen av muntlig kildemateriale som her skal presenteres. Historieprofessor Olav Wicken har
ledet arbeidet med å intervjue et bredt  utvalg av personer som på ulike måter har deltatt i prosessene.  Alle har blitt bedt om å fortelle hvordan de husker utviklingen og sin egen medvirkning, og hva de tenker i 2017 om hvordan Kristiansand og Agder er forandra siden 1990? 
Comments