Om prosjektet

Professor Olav Wicken skal våren og høsten 2017 lede et dokumentasjonsprosjekt for å sikre muntlig kildemateriale om nyere lokalhistorie i Kristiansand. Et hovuedfokus i prosjektet vil være prosessene rundt fusjonen av energiverkene på Sørlandet og deretter salget av aksjer i Agder Energi AS til Statskraft. Det var en av de største eiertransaksjoner som til da hadde funnet sted i Norge. En viktig forutsetning for mange av beslutningstagerne var etableringen av Sørlandets Kompetansefond, Energiverkstiftelsen Cultiva og et skolebruksfond i Kristiansand kommune. Disse stiftelsene/fondene har nå virket i mer enn femten år  

Intervjuserie

En rekke aktører deltok i disse prosessene. Tiden går fort, og noen aktører har allerede gått bort. Dette prosjektet har i første omgang som mål å sikre historien som den enkelte aktør har å fortelle. Dokumentasjonsprosjektet skal bestå av en serie dybdeintervjuer med personer som på ulike måter deltok i prosessene og/eller debatten rundt dem. I denne omgang skal det ikke gjennomføres forskning på materialet - den muntlige historien skal sikres for framtidige forskere og alminnelig samfunnsdebatt. Intervjuene skal i dokumentert form gjøres tilgjengeliggjøres for allmenheten gjennom avlevering til offentlig arkiv og - i den grad informantene samtykker i det - gjennom publisering på nett. 

Dokumentasjonsprosjektet er finansiert av Cultiva.

Gjennomføringen:
Olav Wicken er historiker og har sitt daglige virke ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Han kommer til å samarbeide med Bjørn Enes, som har sitt daglige virke i Bergen som leder av Memoar, norsk organisasjon for muntlig historie. 

Planen er å gjennomføre ca. 30 intervjuer i konsentrerte arbeidsøkter, første gang i uke 13/2017. (Utvikling av planene kan følges i kalenderen). Formålet med intervjuserien vil være å sikre den enkelte informantens/primærkildens muntlige versjon av Kristiansands nyere lokale historie med hovedvekt på perioden 1990 til i dag. Minner, refleksjoner, synspunkter – dengang og i dag – og fakta slik den enkelte husker dem, er relevante. 

Informantene blir ikke bedt om å gjøre store forberedelser i form av å finne fram nøyaktige fakta, datoer etc som er tilgjengelige i andre kilder (protokoller, møtereferater, regnskap osv). Dokumenter, bilder eller gjenstander som trolig ikke finnes i andre kildesamlinger er imidlertid av interessante, og informantene blir oppfordret til å ta med slikt materialet for at det skal kunne kopieres eller avbildes. 

Opphavsrett:

Den enkelte fortelleren vil selv være opphavspersonen til det opptaket som gjøres. Hun/han vil få digital tilgang til råopptaket innen et døgn etter at det er gjennomført. I løpet av året vil opptaket bli dokumentert slik at innholdet blir søkbart, klargjort for avlevering til offentlig arkiv og tilrettelagt for publisering i samsvar med god presseskikk. 

Det gjøres en skriftlig avtale med hver enkelt informant om bruksrett til opptaket. Standard avtaletekst kan leses under Avtaletekst. 

Publisering:

Alle intervjuene skal avleveres til offentlig arkiv etter prosjektavslutting. Alle informanter vil bli oppfordret til å samtykke i at intervjuene også publiseres på nett. I de tilfellene der informantene gir et slikt samtykke, vil intervjuene bli publisert på denne nettsiden. Den åpnes først for prosjektmedarbeiderne, etter hvert også for informantene og til slutt for allmennheten. 
Comments