Kultursektoren‎ > ‎

Terje Dragseth

lagt inn 25. nov. 2017, 06:28 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. mar. 2018, 10:35 ]

Terje Dragseth er poet med kunstnerlønn. (les mer på Wikipedia) Han er vokst opp i Kristiansand, men bodde andre steder fra 1980 til 1995. Han gikk regilinja på den danske filmskolen, og ble boende i København i 12 år. I 1996 kom han tilbake til jobb som litteraturformidler i Kristiansand Kommune. Han beskriver byen i 1996 som «urbanisert som følge av ny-liberalismen». Byen var styrt i en retning som han kaller «tivolisering», han peker på Dyreparken og Kilden som eksempler på det.

Da han kom til Kulturkontoret, ble kultur satt på agendaen. Dagny Anker Gevelt var en uhyre dyktig byråkrat som fikk til et samspill mellom det han kaller en politisk prosess og en «anarkistisk undergrunnsstørrelse». Denne størrelsen konkretiserer han som et titall (senere et tyvetall) personer. Han nevner en av dem, musikeren og produsenten Rune Tengs. Han peker også ut kafeen og konsertlokalet Vaktbua på Odderøya som et fristed for kunstnere.  Vaktbua er viktigere for byen enn Kilden, sier han.

Han nevner Karin Hindsbo og Erlend Høyersten som eksempler på at talenter som er produsert i Kristiansand, forsvinner fra byen.

Han sier at han var sterkt engasjert i prosessene som lå forut for etableringen av Cultiva og Kompetansefondet, og beskriver dem som «en personlig strategi» fra Erling Valviks side for å berike seg selv under dekke av en kulturell visjon. Tankegangen har vært å privatisere og stimulere til profitt både energiverket, underholdningsindustrien og Dyreparken. Han beskriver dette som korrupt, men sier at kritkk preller av fordi befolkningen hisser seg mer opp over rumenske tiggere.

Den reelle opposisjonen i Kristiansand består (våren 2017) av bare tre personer ved siden av ham selv, nemlig journalisten Tarjei Leer-Salvesen, Rødt-politikeren Halvor Fjermeros og Ap-politikeren Mette Gundersen.

Da Gevelt og han selv var på Kulturkontoret var der glød og interesse i kulturpolitikken. De startet Kulturnatta, Sørnorsk Filmsenter og Forfattersenteret. Det er nå fortrengt av Richard Floridas nyliberalistiske tanker om at bohemer og kunstnere må være nyttige for byen og skape profitt.

Kristiansand har ikke noe særpreg, det finnes ingen intelligentsia og den har ikke hatt noen kultur siden Nicolai Wergeland ble «geina ut av byen» (1817). Den er dyster, brutal og stillestående. Sammen med psykolog Rolf Asplund har han forsøkt å forstå byens mentale klima. Den kan nok gis et språk i litterær form. Bjørneboe var inne på det, Øystein Lønn også. Selv har han ikke prioritert det – det er andre ting han må gjøre først.

Mot slutten av intervjuet oppstår en lengre diskusjon om påstanden om at byen ikke har endret seg siden Nicolai Wergelands tid. Han sier seg enig i at endringer skjer, men fastholder at «Guds kvern maler langsomt» i Kristiansand. Utviklinga de siste 30 år har bekrefta det. Byen er kjedelig, intetsigende og uten identitet.

På spørsmål om hvordan han ville ha brukt Cultivamidlene, sier han at han ville gitt et stipend på 500.000 kroner og årslønner på 300.000 til 20 «kunstnere og andre fritenkende mennesker». Byen ville da ha fått platestudio, forlag, ikkekommersielt galleri og ditto kafé. Han avslutter med påstanden om at «fri tenking er avgjørende for en bys helbred» og at det forutsetter mennesker med anledning til lediggang.  

Opptaket ble gjort i Kristiansand 25. mars 2017. Intervjuere var Bjørn Enes og Olav Wicken. Dokumentasjonsarbeidet er gjort av Bjørn Enes. 


Embed gadget

Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/244450485#t=43m10s)   

Utskriftsvennlig stikkordliste 


00:00:00 I 1995 kom jeg fra Købehavn til jobb som litteraturformidler på Kulturkontoret
01:20:00 Jeg gikk fire år på Filmskolen i København og ble boende i 12 år
02:45:00 Kristiansand 1955-80, Oslo 80 -83, Købenavn 83-95, fra 96 i Kristiansand
03:40:00 Falconbridge var et alternativt fellesskap for folk som ikke fikk andre jobber
05:23:00 Mellom 1980 og -96 ble byen urbanisert som følge av nyliberalismen
06:54:00 Utviklinga er politisk/ideologisk styrt – tivolisering -
07:50:00 Dyreparken og Kilden er eksempler på underholdningsmaskiner med kulturell maske
08:59:00 Arbeiderpartiets satsing på kultur på 80 tallet førte til bibliotek og kino og kultur
09:45:00 Jeg ble fast ansatt på Kulturkontoret – vi satte kultur på agendaen
10:29:00 Dagny Anker Gevelt var en uhyre dyktig byråkrat
11:22:00 Parallelle prosesser: En politisk, og en anarkistisk undergrunnsstørrelse
12:45:00 Undergrunnen i KrS er bare et titalls personer – talentene forsvinner
13:50:00 Crap House med Rune Tengs og undertegnede er et eksempel
14:30:00 I dag er Vaktbua et fristed for kunstnere. Den er viktigere enn Kilden
15:15:00 Kunstmuseet har produsert ledere som Karin (Hindsbo) og Erlend Høyersten
16:58:00 Institusjonene står i ledtog med politiske ønsker om store flotte bygg

Interesserte omdanninga av energiverket deg?
18:40:00 Jeg var veldig engasjert i det. Cultiva er et mislykka prosjekt

Kunstnerne har fått noen drypp, mens Erling Valvik har beriket seg
19:46:00 Nå har de omdefinert til barn og unge for å uskyldiggjøre prosjektet
20:10:00 Dyreparkens direktør blitt kunstsilodirektør – det er en politisk gjennomført strategi
20:40:00 Det er de samme folka og den samme tanken – fra nyliberalisten Richard Florida
21:40:00 Har du tanker om forhistorien, før ideen om Cultiva dukka opp?
22:20:00 Der dukka Erling Valvik opp – tilsynelatende med en visjon
22:59:00 Valvik fikk jobben og sitter der ennå – dette var en personlig strategi
23:40:00 Tankegangen er å privatisere og stimulere til profitt

Både Everket, underholdningsindustrien og Dyreparken
22:24:00 Dyreparken er en ganske pervers milliardinustri med dyr i fangenskap
25:00:00 Nå er Dyreparken i gang med Gullpakka – i ledtog med Kaptein Sabeltann osv
25:39:00 OK – det var nyliberalisemen. Så den personlige tråden: Er det Valvik aleine?
26:05:00 Han fikk jo flertall i Bystyret, så noen må jo ha snakka sammen
26:40:00 Ja – det er på grensa til korrupt. Men kritikken har prella av
28:14:00 Jeg gjør mitt – sklriver bøker. Og når avisa trenger spissformuleringer, ringer de meg.

Den eneste relle opposisjon i Kristiansand ellers, er journalist Tarjei Leer Salvesen,

Rødtpolitikeren Halvor Fjermeros og Arbeiderpartiets Mette Gundersen
30:03:00 Men slik er det i alle små norske byer. Folk hisser seg mer opp over tiggerne.
31:40:00 Kulturpolitikken var avhengig av Dagny Anker Gevelt. Nå har det gått ned.
32:40:00 Da jeg var på kulturkontoret – var det glød og interesse. Vi starta Kulturnatta,

Sørnorsk Filmsenter og Forfattersenteret.
33:10:00 De er også institusjoner, men de kom i allefall som signaler om desentralisering.

Dagny Gevelt var «sola» - og så tok det slutt? Hvorfor slutta du?
34:05:00 Jeg slutta fordi jeg ville satse på forfatterskapet da jeg fikk garantiinntekt
34:30:00 Kommunalt kulturarbeid er slutt. KIlden er bra for et middeelaldrende musikkpublikum,
. men teateret er en fadese. Programmeringen er harmløs. Sviskene går igjen
36:15:00 Kunst er noe helt annet enn det som skjer i institusjonene.
36:50:00 Kunst er noe anarkistisk, avhengig stor konsentrasjon og dømmekraft og kunnskap

Poesi og kunst er ikke maskinmessing. Det er organisk og uforutsigelig
38:20:00 Har kunst en samfunnsrolle?

Kunst er en autonom anarkistisk størrelse, nytteløs, ikke produktiv og meningsløs

- som andre størrelser innenfor menneskelelig virke, f.eks. seksualiteten.
39:10:00 Politikerne vil nyttigjøre kunsten og gjøre oss til entreprenører.
De vil at vi skal skape profitt
40:10:00 Richard Florida mente at byer måtte ha bohemer, og gjøre dem nyttige

Men kreativiteten må være fri og nytteløs
42:13:00 Hva er «sørlandskulturen f.eks?
42:20:00 Jeg vet ikke. Scott og Krag var konservative. Bjørneboe er fortsatt for radikal

Vi kalles ennå for Bibelbeltet og Palmekysten Jeg vet ikke hva sørlandskultur er.
43:10:00 En gang hadde vi Quartfestivalen – den klarte de også å ødelegge
43:20:00 Men byen har vel et særpreg?
43:23:00 Byen har ikke noe særpreg – tvert imot

Den har en ting: Rette gater som gjør at du blir sett hvor du beveger deg
43:56:00 På Nicolai Wergelands tid var der en kultur. Men de ble også geina ut av byen .
44:36:00 Det finneres ingen intelligentsia i KrSand – selv om vi har fått universitet.
45:08:00 Hadde det vært et universitet, hadde de utnevnt Paal Helge Hougen til professor.
45:40:00 Erling Kittelsen og jeg blir heller ikke brukt.

Jeg har undervist ved forfatterskoler over hele landet, men ikke på UiA
45:53:00 Er dette også del av en politisk styring? Bortsiling av talent?
46:13:00 Helt sikkert. For å beholde stabiliteten og holde unna ting som kan avsløre ting
46:35:00 KrSand er en dyster by. Jeg har venner som synes den er brutal

Rolf Asplund orker f.eks. ikke være her på grunn av atmosfæren
47:30:00 Vi har noen teorier – bl.a. topgrafien – de rette gatene. Arkitektur virker mentalt
Det mentale klimaet i en by er vanskelig å definere

Dialektsvinginger er umulige å forklare – det er også en beskrivelse av mentalitet

Fører det til at byen nærmest står stille ?
48:35:00 Byen står stille – og har gjort det siden Nicolai Wergeland
49:05:00 Jeg tror årsakene kan beskrives litterært. Jeg har ikke forsøkt – jeg har gjort andre ting.

Byens mentalitet kan gis et språk i litterær form.

Bjørnebo var inne på noe – det kunne vært fint om en forfatter gjorde det.

Selv har jeg ikke forsøkt. Jeg har andre ting jeg må gjøre først
50:18:00 Øystein Lønn har berørt det. Men han sier ikke noe eksplisitt

Han og Hougen forstår hva som foregår. Snakk med dem
51:05:00 Står resten av Norge også stille?

Det står stille i Mandal, Flekkefjored, Arendal, Oslo og Bergen også.

Det er illusjonen med disse praktbyggene – at noe skjer. Men nnhodet er bare tull.
52:01:00 Du sier at fellesskapet på Falconbridge ble borte. Det er vel ei endring?
52:10:00 En slik fabrikk skapte et klima som er borte – et fellesskap – en kjærlighet

Nå er bare næringslivet igjen. Vi har ikke arbeidsplasser med gode relasjoner
53:36:00 Nærngslivet har fått bukta og begge endene. Handel og vandel. Kynisk

Men de styrte vel gamle Falconbridgte også?
54:00:00 Falconbridge var en gave til byen. Nå er den profesjonalisert og nedbemanna.

Endring i den forstand at mangfoldet er borte. Det er kynismen i dagens politikk
55:35:00 Hvordan starta det? Det er vel et brudd med noe som var før?
55:35:00 Det starta sist på 70-tallet. Danmark ble forandra fra verdens beste stat til et rottelhull
56:40:00 Norge kommer hakk i hæl – FrPerne valfarter til Danmark for å lære
57:38:00 Hvordan ser du på framtida?
57:37:00 Jeg er optimist av gemytt. Historiske endringer kommer av seg sjøl

Du tegner et dystert bilde ?
58:20:00 Jeg tegner ikke et dystert, men et realistisk bilde

Jeg synes det er dystert

Men det er fordi du vil ha det til å være noe annet enn det er – ut fra din illusjon
58:36:00 Jeg er realist ut fra min ydmyke bakgrunn
59:28:00 (Intervjueren forklarer i 3 min. hvorfor han spør så mye om synet på endringer)
En time
01:03:10:00 Jeg fokuserer negative konsekvenser. Jeg synes også endringer er spennende

Men de har ikke slått seg ned i min bevissthet. Kristiansand er sementert

Som forfatter ser jeg at det skal lite til for å provosere – Guds kvern maler langsomt
01:04:08:00 Verdenshistoriske begivenhgeter kommer uten forvarsel
04:48:00 De institusjonene som har etablert seg er ikke så stødige
05:03:00 Det er også oppstått en annen strukturell bevissthet i det politiske – vi ser en elite.
05:20:00 I undergrunnen råder usikkerhet fordi institusjonene er borte. Bare Facebook finnes igjen
05:48:00 Men det fellesrommet vi hadde før vil garantert oppstå på nytt
06:10:00 Og det kommer av seg sjøl?

Det kommer av at det oppstår en bevissthet om hva problemert er

Da oppstår det nesten av seg selv rent fysisk en reaksjon

Realistisk sett tror jeg på at det vil skje bevivenheter som vil endre mye
06:50:00 Og der er optimismen?
07:10:00 Det kan bli grusomt – men endringer vil komme – for ingenting er stabilt.
07:30:00 Men makta er på vakt og vil verne seg mot en mulig konflikt . Makta gir seg ikke frivillig
08:02:00 Donal Trump – forretningsmannen – er president i dag. Det er ganske spaca
08:15:00 Finansmannen Arvid Grundetjønn var nylig ordfører. Stoltenberg og Støre er økonomier.

Bankvesenet sitter overalt.

Det smitter over på det lille også. Unge mennesker i dag er designa til å bli forbrukere.
10:26:00 Overblikk 1990 til i dag ?
10:49:00 De siste 30 åra har bekrefta status quo – at her vil ikke skje mye.

i 2017 er Krsand blitt kjedeligere og mer stabil trass i konsertene og kunstmuseet

Byen er kjedelig og intetsigende, uten identitet.Jeg er ikke stolt av å være sørlending

De tretti årene har bekrefta noe konformt som kan beskrives konkret på detaljnivå
12:16:00 Viss du var leder for en institusjon? Hva ville du gjort?
13:00:00 Underlig at ikke Cultiva har brukt 500.000 i stipend til en lokal kunstner

Jeg ville ha frigjort midler til kunstnere og alle andre fritenkende mennesker

jeg ville delt ut masse penger i hytt og pine – så får vi en vinning på 10 prosent.
13:50:00 Nå får Dyreparken alt, kunstmuseet blir infantilisert – Jeg ville delt ut med rausere hånd
14:10:00 Har byen rabulister? Sterke stemmer?
14:20:00 Byen har definitivt sterke stemmer på bunnen av den økonomiske klassen.

De ville jeg gitt ressurser – det gjelder musikere, billedkunstnere og forfattere.

Hvis jeg kunne frigjort tyve slike personer med ei årslønn på 300 0000 ville det skjedd noe

Platestudio – plateproduksjon – lokale forlag -
15:15:00 Der finnes ikke ett eneste billedgalleri som ikke er kommersielt

ikke en kafe som ikke er kommersiell der du kan lese en avis og ta en kaffe
15:50:00 I Bergen har de en bokkafe som er kjent over hele Norge

Det beste i Kr.sand nå er det som Randi Berge Wandrup har iscenesatt på Biblioteket
17:21:00 Også vaktbua som nå har fått skjenkebevillig og stadig utvida repertoar
17:30:00 Nå beskriver du den lokale undergrunnskulturen? Har den internasjonale kontakter?
17:45:00 Kommunen frigjorde bygg til et femtitall kunstnere på Oddeerøya – kjempebra
18:27:00 Disse 20 jeg snakker om har et kjempenettverk. De kjører nobudget.

Vi har Punktfestivalen – der skulle Cultiva pøst inn penger. De var på Kilden – men det ble for dyr husleie
19:45:00 Så ditrt alternativ er å være mer kunstretta? Skape et kunstliv?
19:55:00 Jeg tror fri tenking er avgjørende for et samfunns helbred.

Då må du ha mennesker med anledning til lediggang.

Vi trenger beskytta rom for fritenking. Vanskelig for å finne det innen akademia i dag.
01:20:44:00 Slutt
Ċ
Bjørn Enes,
25. feb. 2018, 16:07
Comments