Kultursektoren‎ > ‎

Ellen Horn

lagt inn 12. des. 2017, 01:51 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. mar. 2018, 10:39 ]

Ellen Horn er skuespiller, med erfaringer både som teatersjef og politiker. (Les mer i Biografisk Leksikon). Da hun nettopp var ferdig med sin periode som kulturminister i 2001, ble hun spurt om å bli første styreleder i Cultiva. Hun sa ja, og hadde vervet fram til september 2005.

Vi har gjort to intervjuer med henne, 30. mai 2017 og 7. februar 2018, begge er publisert nedenfor.

I det første forteller hun om erfaringer hun gjorde seg som leder av Nasjonalteateret (88-90 og 92-2000). Hun formulerer en viktig lærdom slik: «God økonomistyring er en forutsetning for kunstnerisk frihet».

I mars 2000 ble hun Kulturminister i Jens Stoltenbergs første regjering. «Kulturdepartementet har neppe hatt en så rar leder før», påstår hun. Forholdet mellom kultur og næringsliv var et mye diskutert tema på den tida, og sammen med næringsminister Grete Knudsen la hun fram meldinga «Tango for to – samspill mellom kulturliv og næringsliv» i august 2001.

Hun husker ingen stor motstand fra andre partier mot synspunktene i meldinga. For henne var det viktig å finne en vei ut av den «klage- og sytementaliteten» som hun mente preget store deler av kulturlivet.

Motforestillingen mot å ta imot styreledervervet i Cultiva var først og fremst at hun ikke hadde bånd til byen. Hun var ikke spesielt opptatt av de prosessene som lå forut for danninga av Cultiva (omdanninga av energiverkene), men syntes det var spennende at noen ville satse så mye på kultur som «samfunnsbyggende element». Etter hvert ble det klart at det var en mismatch mellom forventinger og realitet. Avkastningen av pengene gav mindre handlingsrom enn forventa, og det var ingen felles visjon om hva Cultiva skulle gjøre. Bortsett fra Kilden, ble Cultiva en «søknadskasse for forprosjekter».

I del 2 , som er tatt opp sju måneder seinere, blir hun bedt om å fortelle mer om de kulturpolitiske strømingene som gjorde seg gjeldende før og rundt den tida da Cultiva ble dannet. Hun forteller om kontakten med National Theatre i Storbritania på tidlig 90-tall, der de definerte teater som næring. Av nye inntekter der, nevner hun lotteriintekter. Hun minner om at ingen land hun kjenner har så god offentlig finansiering av kunst og kultur som Norge.

Hun nevner Tore Tønne og Torbjørn Jagland spesielt som to politikere som la stor vekt på kulturens betydning for samfunnsutviklinga. For oss hadde kulturen betydning for flere verdier enn økonomien. Hun nevner demokrati, ytringsfrihet, sivilisasjon, kreativitet og integrering/mangfold.

I den nåværende regjeringas kulturpolitikk er det for ensidig fokus på at kultur skal være lønnsomt. Visjonene fra «Tango for to» er kommet i bakgrunnen. Hun tror framtida vil styrke «suget etter kultur» og mening, mer enn lønnsomhet.

I dag ser hun den formålsparagrafen som Cultiva fikk som både uoppnåelig og et umulig kompromiss. «Min drøm var at det skulle bli bedre forhold og arbeidsplasser for kunstnerne» sier hun. Fra nåværende posisjon ser hun at Kilden fungerer godt. Selv om hun er skeptisk til ting hun har hørt om giverens krav til det nye kunstsiloprosjektet tror hun det kan bli bra for Kristiansand på sikt. Mye endrer seg nå, avslutter hun. Teknologien som vi var så redde for, ser også ut til å åpne nye muligheter.

Intervjuere begge ganger var Olav Wicken og Bjørn Enes.  


Opptaket ble gjort i Oslo 30. mai 2017. Intervjuere var Olav Wicken og Bjørn Enes 

Ellen Horn - Del 1, mai 2017:

Ellen Horn - Del 2 Februar 2018:


Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/254492528#t=27m20s)   

Utskriftsvennlig stikkordliste 


00:00:00 Jeg ledet Nationalteateret 1988-90 og 92-2000, deretter Kulturminister.
01:47:00 Turbulente år før 1988. Jeg var tillitsvalgt – og ble bedt om å bli leder.
02:58:00 Profesjonelt styre, Kjell Lindberg, Tore Tønne, Åse Kleveland (kulturmin.)
03:45:00 Bratt læringskurve
03:59:00 Første strategiplan – Kunstnerverksted og kulturinstitusjon
04:50:00 Naasjonalteateret var veldig splittet mellom generasjonene
05:45:00 Jeg er stolt for å si at jeg klarte å skape en samlet institusjon
06:30:00 Vi løftet fram historien – og skapte møteplasser
07:55:00 Det var mer en harmonisering enn radikal endring
08:35:00 Det hadde vært veldig mye skittentøyvask i pressa – vi måtte dra sammen
09:20:00 Strategi-diskusjon: Ikke lett å diskutere den med Kunsterisk Råd
11:10:00 «God økonomistyring er en forutsetning for kunstnerisk frihet»
12:26:00 Vi ville være premissleverandør i samfunnsdebatten
13:50:00 Kunstens samfunnsrolle -
14:53:00 Dept. Hadde ikke føringer på retningen.
15:44:00 Jeg er tilhenger av å få impulser utenfra i styre- og strategiarbeid
16:50:00 «Anerkjennes internasjonalt som ledende kulturinstitusjon»
17:22:00 Samtidig skulle vi betale ned gjeld
19:41:00 Perioden 1998-90 var akutt krisearbeid. Etter 92 var det oppbyggingsperiode
20:44:00 Kleveland og Lindberg profesjonaliserte styrearbeidet i Nationalteateret
21:50:00 Det skapte en entusiasme – emsemblet var en kjemperessurs
22:38:00 Kunst og kultur er ikke bare pynt på kaka -
25:35:00 Kulturdept. Har neppe hatt så rar leder før...
27:20:00 Jeg var opptatt av å få kulturpolitikken inn som en bærebjelke i samfunnet

Den kulturelle skolesekken er jeg mest stolt av
30:35:00 «Tango for to» - melding om næringsliv og kultur (Les temaheftet)
31:48:00 Vi hadde mange høringer om kultur og næring
32:55:00 Grete Knudsen og Rita Westvik var viktige allierte i Næringsdept
35:00:00 2001 – fra kulturminister til ugla i treet i Hakkebakkeskogen
37:09:00 Jeg ble godt tatt imot da jeg kom tilbake til teateret
38:40:00 Richard Florida: Mange refererte til ham. Vet ikke om noen leste boka.
39:50:00 Reidar Fuglestad markerte seg som visjonær investor i «Tango for to»
40:35:00 Jeg hadde ingen relasjon til Kristiansand – fikk telefon fra Bjørg i 2002
42:00:00 Forhistorien om energiverket hadde jeg jo ingen ting å gjøre med.
43:15:00 Cultiva var en visjon om kultur som samfunnsbyggende element

Men det ble et forventinggs gap - jeg kom fort ned på jorda
45:10:00 Spennende styre med stor kred i Kristiansand – men veldig spesielt
46:20:00 Erling Valvik – det var hans prosjekt på en måte
47:38:00 Mismatch mellom forventning og realitet kom fort på plass.
49:42:00 Det ble en søknadskasse for forprosjekter

Vi ville profesjonalisere Quartfestivalen – det var en revolusjon i KrSand
50:00:00 Protestfestivalen har overlevd – det er jeg stolt av
51:05:00 Vi reiste «Floridaland» - det var også politiske fronter i styret
53:00:00 En stiftelse skal være selvdefinerende
53:50:00 Det var en visjon å få kunstnere til å flytte hjem
55:00:00 Men vi ble ikke venner med drivende i kulturlivet (f.eks. Kjell Nupen)
56:05:00 Mye stolthet og forventing – men ingen samla visjon i KrSand

De første årene ble avkastningen stadig dårligere
57:36:00 De var vanskelig å prioritere de første søknadene
58:40:00 Vi måtte balansere Kilden mot andre hensyn – mye dragkamp

Kilden er flott – nesten overflott- bygget har hatt stor betydning
en time
01:00:40:00 Kr.S var ettertraktet spillested for Riksteateret før Kilden

Kilden har endret Kristiansand
01:40:00 Interessen for Riksteateret var kjempestor i Kristiansand og Agder Teater

Byen hadde et kompetent publikum
05:05:00 Figurteaterfestivalen var nok ekspempel på forhistorien for Cultiva
05:35:00 Det er veldig mye penger – kanskje også en del av problemet

Men penger er ikke nok -
09:56:00 Tror ikke andre har gjort noe liknende -
11:00:00 Barn og unge: Lett å bli enige om – men har det blitt slik?
12:50:00 Kunstsiloen er spennende – Fuglestad er en interessant leder

Det kan kanskje utløse masse av potensialet som ligger der i dag.
13:48:00 SluttHorn Del 2 – 7/2 2018

https://vimeo.com/257096985


00:00:00 Ny tenking om kulutrens rolle på 90-tallet?
00:38:00 Særlig i England var det nye tanker om kulurens rolle i samfunnsøkonomien
02:00:00 ToreTønne og Kjell Lindberg var strategene i Nasjonalteaterets styre

Vi lagde en ambisiøs strategisk plan for teateret
03:50:00 Det ble slått mye moro på visjonene vi formulerte
04:28:00 I Storbritania ble det satset på kultur som næring

Lidvin Osland fra Førde var vår kontakt i SND
05:50:00 National Theatre i London arbeidet med nye inntekter . f.eks lotteri
06:18:00 Ingen land har så god kulturfinansiering som i Norge
07:48:00 Vi var på studietur til Bilbao med Cultiva
08:24:00 Tore Tønne var veldig opptatt av kulturens rolle. Jagland også.
09:40:00 Samfunnsrollen er mye mer enn inntektene:

Demokrati, ytringsfrihet, sivilisasjon – kreativitet, integrering
10:30:00 Nå er det blitt mer kommers enn samfunnsbygging
11:49:00 «Tango for to» - melding om kultur og næring
12:34:00 Husker ingen sterk motstand fra de andre partiene
13:33:00 Jeg ville ut av klage og sytementaliteten i kulturlivet
14:47:00 OL 1994 var viktig. Nasjonalteateret var med i kulturprogrammet der

Vi satte opp Peer Gynt med en japansk instruktør
16:16:00 - og Cecilie Løveids stykke om Maria Quisling. Vi "pirka i" det norske.
17:38:00 Bente Eriksen planla viktig rolle for kulturen under OL
18:42:00 Jeg tror det gav boost til de som ville bygge kulturen sterkere
20:07:00 Det var fristende at noen (Cultiva) ville realisere de nye ideene

Men jeg hadde ingen bånd til byen
21:06:00 Ette hvert ble jeg godt kjent med byen. Jeg likte Protesfestivalen.

Omdanninga av E-nergisektoren – så du sammenhenger ?
22:55:00 Var nok ikke spesielt opptatt av endringene i den industrielle utviklinga
24:34:00 Det var viktig å ha ulike kompetanser i Cultiva – vi måtte se helheten
25:55:00 Formålsparagrafen til Cultiva er helt uoppnåelig – en fiksjon
27:10:00 Den var et umulig kompromiss – min drøm var ikke mulig
27:47:00 Min drøm var at KrSand skulle gi kunstnerne bedre forhold
28:42:00 Det var frustrerende.
29:10:00 Jeg er stolt over å ha vært med på å bygge Kilden
29:44:00 Min styrke i styresammenheng er å få folk til å jobbe sammen.

Det var tungt med alle som ville være med å styre
31:05:00 De har jo fått et flott konserthuys – byen blomstrer – trur eg
32:18:00 Kunstsiloen ser flott ut – men hva skal giveren ha tibake?
33:55:00 Kombinasjonen Kilden – Kunstmuseum kan fungere internasjonalt -

Men da må kunsten styres av folk som har greie på det
35:45:00 Hele befolkningen må være med – lokalt, regionalt – internasjonalt
36:50:00 Mye har forandret seg – mye angst for at alt veies i økonomi

Det begynner å bli en annen type økonomi – kunstsuget blir større
40:05:00 Visjon: Jeg tror kultur vil bli mer etterspurt på grunn av behov for mening
42:05:00 Teknologien – som vi har væårt så reddee for – åpner nye muligheter
42:50:00 Kultur er et primærbehov som
42:32:00 Slutt
Ċ
Bjørn Enes,
23. feb. 2018, 02:31
Ċ
Bjørn Enes,
23. feb. 2018, 03:13
Comments