Kultursektoren‎ > ‎

Ansgar Gabrielsen

lagt inn 27. nov. 2017, 12:49 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. mar. 2018, 10:39 ]

Ansgar Gabrielsen var ordfører for Høyre i Lindesnes (1987-93) da energiloven ble satt i kraft. Han satt i representantskapet i VestAgder Energivert (VAE), men engasjerte seg lite i utviklinga der. Før den kom i gang for alvor, var han valgt inn på Stortinget, der han kom i helsekomiteen. Først i 2001 kom han i befatning med energisektoren, og da i egenskap av næringsminsiter. Det oppstod sterk uenighet internt i regjeringa (Bondevik 2) om godkjenning av av Statkraft fikk kjøpe 45 prosent av aksjene i Agder Energi. Administrasjonsminister Victor Norman var mot, mens Gabrielsen «ble litt lokalpolitiker». Han har trolig en stor del av æra for at kjøpet til slutt ble godkjent. Han gikk ut av rikspolitikken i 2004. I 2010 sa han ja til å bli styreformann i Cultiva. Der ble hans første store sak å få Stiftelsestilsynet til å godkjenne Cultivas støtte på 300 mill.kr. til bygging av Kilden. Det ble løst med å fisjonere ut «Lille-Cultivas» (Stiftelsen for store kulturbygg i KrSand). Neste sak var å ta tak i det problemet at Cultiva ikke hadde nok bufferkapital til at stiftelsen kunne investere i aksjer. Det ble løst med å legge virksomheten «i møllpose». I 2017 var dette problemet løst, og stiftelsen var igjen aktiv. Den tredje store saken var utviklinga av en spissa strategi. Da styret bestemte seg for at hovedsatsinga skulle være barne- og ungdomskultur, utløste det «Kunstneropprøret» i 2011, der han i stor grad ble skyteskiva.

I dette intervjuet forteller han først litt om tida som lokalpolitiker i Lindesnes. Det er ingen kraftkommune, men siden 1972 har det vært en industrikommune med høyt forbruk av kraft, takket være bedriften Amersham/GE Healthcare (500 ansatte).

Som nevnt over hadde han lite kontakt med omdanningene i energisektoren. Men så hadde han desto mer å gjøre med samtidige omorganiseringer i helsesektoren, da staten overtok sykehusene og den nye selskapsformen Statsforetak / Helseforetak ble etablert.

På spørsmål karakteriserer han Arbeiderpartiets rolle i omstillingene på 90-tallet slik: «Det hadde aldri vært mulig uten Arbeiderpartiet. Stoltenberg var mye flinkene enn oss til å gjennomføre Høyres politkk»

Han syntes det var underlig da han ble spurt om å lede styret i Cultiva. Kultur var jo det ene politikkområdet han aldri hadde hadde vært borti før. «Nå vet jeg hvorfor de spurte. Men det passer ikke å fortelle det her».

Han definerer Cultivas formål som «å bruke kultur som virkemiddel for å nå to målsettinger knytta til å gjøre det ineressant både å bo og etablere seg og bli værende i Kristiansand.» Han mener denne muntlige formulering er dekkende for den faktiske formuleringa av vedtektene, og at den gir et vidt handlingsrom for stiftelsen. Strategi er å gjøre et valg av hovedsatsing innenfor det handlingsrommet, og det var et slikt valg styret gjorde i 2010/2011.

Den nødvendige tida i «møllposen» var over i 2017. De viktigste investeringene som var planlagt var fortsatt drift av Cultiva Express, kjøp av gamle Katedralskolen (nåværende Kunstmuseum) og utvikling av et Barnas hus der, og utvikling av den såkalte kunstsiloen på Oddeerøya. Han vil at «Cultiva skal gjøre en forskjell» - og er opptatt av at det som støttes skal sette «varige avtrykk» - som for eksempel skulpturer. Styret vurderer også en ny plasseringsstrategi der noe av fondsmidlene kan settes i eiendom som kan gi både finansiell og kulturell avkastning. Han eksemplifiserer med at Cultiva kan tenke seg å eie Kulturskolen og leie den ut til Kommunen.

Han mener byen har vært gjennom ei omfattende utvikling i perioden. Han kommenterer den kristenkonservatismen som mange har pekt på slik: «Lavkirkeligheten har også forandra seg».

Gjennom hele intervjuet har han en frodig og underholdende fortellerstil.

Opptaket ble gjort i Oslo 31. mai 2017. Intervjuere var Bjørn Enes og Olav Wicken. Støyen i bakgrunnen uinder deler av opptaket er fra vegarbeid i gata utenfor.  


Ansgar Gabrielsen:

Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/253112640#t=52m0s)

    

Utskriftsvennlig stikkordliste00:00:00 I 1990 var jeg ordfører i Lindesenes – 32 år gammel – i kommunestyret sia 1979
01:00:00 Ingen kraftkommune - men btydelig industri – Amersham (GE Healthcaree)
01:55:00 Bedriften kom i 1972 Der var almannamøte. Folk var veldig skeptiske

I dag jobber 500 mennesker – der. Det har vært viktig for kommunen
03:50:00 Tidfsskille - Før Amaersham var Lindesnes en tradisjonell distriktskommune
04:44:00 Vi hadde vært ensidig industristed før – Sjøllingstad Uldvare
05:46:00 Jeg satt i representantskapet i VAE – to timers møte og lunka kaffe hvert år
06:35:00 Vi stilte jo økonomiske garantier
07:18:00 Amersham var opptatt av alle rammevilkår – men energipris diskuterte vi aldri
08:30:00 Energiloven var jo ikke noe for en landsens ordfører – og fra 93 var jeg på stortinget
09:50:00 Jeg satt i helsekomiteen - Hadde ingen kontakt med energisektoren
10:33:00 I 97 var jeg i næringskomiteen, 2001 næringsminister, 2004 helseminister – til 2005
11:30:00 Lovarbeid for forbi i gruppemøter....

Omstrukteringa og eierskapsstriden og etablering av Cultiva var jeg engasjert i

Sterkt påvirkningsarbeid fra Kristiansand – ble kjent med Ugland og Tor Austad
12:30:00 Victor Norman var sterkt skeptisk til fusjonen – sterk strid i regjeringa i 2002
13:28:00 Det var først i forbindelse med salget at jeg kom inn.
14:00:00 Tor Austad var første levende stortingsrepresentant vi hadde på besøk heime
14:52:00 intervjueren rekapitulerer - store endringsprosesser – og lite debatt
16:25:00 Politisk var det enkelt for oss. En skal betale det en vare koster
17:28:00 Victor Norman tok feil når det gjalt konkurransesektoren
17:50:00 I helsesektoren var det store endringer – størst rundt 2000 da det ble statlig
18:20:00 Nå er det bare limousinservise som er regulert
19:05:00 Statsforetak var ny form. En slags New Age-bevegelse i Arbeiderpartiet
23:12:00 I dag er Helseforetakene blitt ei god ordning. De er ikke slik som Tønne foreslo
20:25:00 Det å styre folk med mastergrad er noe annet enn å produsere mer aluminium
20:46:00 Jeg var med å felle Bondevik 1. Vi ville heller drive valgkamp mot Stoltenberg

Halvtanna år etter tapte Stoltenberg valget – strategien vår fungerte


21:54:00 Han hadde hyra inn Tore Tønne – næringslivsmann. Men helse er noe annet
22:14:00 Helse angår alle – energiloven angår få – den var politikk for feinscmeckere
23:04:00 inervjuerer refererer en refleksjon om Arbeider partiets rolle
24:07:00 Det hadde aldri skjedd uten AP – De er flinkest til å gjennomføre Høyres politikk
24:53:00 Du ser det nå også – standpunkt i opposisjon som de aldri ville tatt i regjering
25:45:00 Agder Energi ble solgt mens jeg var næringsminister. Jeg ble eieren faktisk


27:06:00 Jeg vr jo i regjering, men ble litt lokalpolitiker da, for å hjelpe dem til
27:40:00 Ideologien må du ikke spørre meg om - den skal jo stå i vedtekene
27:57:00 To stiftelser – den eine fikk det omstifta beløpet
28:16:00 Cultiva la krsand alt sitt – politikerne fratok seg selv råderetten
28:44:00 Bruke realavkastninga til kultur som virkemiddel – noe som har irritert kulturfolk
29:18:00 Kommunens representanter i styret hadde tøyd loven ved å bevilge til Kilden
29:50:00 Tre uker etter at jeg ble formann, krevde tilsynet at pengene ble tilbakebetalt
30:30:00 Stiftelsesloven er ikke lutheransk . Der finnes ikke tilgivelse
31:09:00 Det ble brukt masse advokater – tilslutt slo jeg fiskerknyttneven i bordet
31:30:00 Den såkalte «Gabrielsenmetoden» - Jeg dro til Førde
31:07:00 I Stortinget kan du bare legge deg flat, så kan du nesten ha drept ekspedisjonssjefen
32:20:00 Veldig gøy – seks advokater – og så jeg og Erling med tusjen
32:44:00 Vi lagde enfisjon – 350 mill til «Lille Cultiva» Dette vr i 2010
33:16:00 Dette var i 2010 – 350 mill .
33:55:00 De hadde delt ut for mye. Stresstest – Bufferkapital - Det var bare 8 prosent aksjer
34:50:00 Det var bare 8 prosentr i aksjer. Så la vi alt i møllposen – dramatisk verdiutvikling.
35:11:00 Nå kan vi begynne igjen
35:39:00 Strategi: Jeg syntes de delte ut i øst og vest uten en strategisk tanke
36:33:00 Vi gikk inn i en strategiprosess –Det var ikke gjort for å irritere folk
37:00:00 Vi kutta søknader, skullegjørestrategiske valg , og satsa på barn
37:30:00 Det ble bråk – men jeg bryr meg ikke. Det var rett – og det er f
38:28:00 Cultiva skal bruke kultur til å gjøre det attraktivt å bo og leve i Kr.Sand
Noen mente at formålet var å finansiere kunst og kultur?
39:43:00 Men det er ikke målsettingen. Det er virkemiddelet

Hvorfor ble det så mye kritikk ?
39:59:00 Det er som krangler om tolking av den hellige skrift
40:19:00 Hadde vi delt ut fiskeskøyter, hadde tilsynet stoppa oss
40:32:00 Strategi er å gjøre valg innen handlingsrommet.
41:04:00 Det ble ikke noe problem for Cultiva. Merkevaren har aldri vært bedre enn nå
41:45:00 Nå skal vi utvikle Barnas Hus, og så skal vi støtte Kunstsiloen
42:35:00 Det frivillige KrSand leietakere – 50 % kulturell og 50 prosent finansiell avkastning
43:10:00 Strategien bli levert uten forklaring som i katekismen. Vi må velge ei hovedretning
43:54:00 Hvis barn har det bra, er det en god ide å bi boende. Det er også næringspolitikk
44:35:00 Skulpturer – barnas hus – barnekunstsenter – alt mulig – pluss mye annet
45:30:00 Jeg ønsker at Cultiva skal gjøre en forskjell
46:05:00 Forstår folk dette?

Hv er folk? Det viktigste er å nå målsettingene - ikke å kommunisere dem.
46:48:00 Det var jo mest protester fra folk som hadde fått mye penger

Hvem hadde ideen?
47:13:00 Det var sikkert mange som tenkte som meg.
47:49:00 Jeg var opptatt av søknadssystemet – og mangelen på fokus

Noen viktige bevilgninger?
48:55:00 Vi tar mot innspill. Vi har fulgt opp Cultiva Express og utvida til idrett
49:54:00 Jeg opptatt av det fysiske avtrykket – Barnas Hus – Ting skal vare
50:22:00 Jeg kunne tenke meg barneskulpturer som ungene kan bruke
50:50:00 Det tyngste grepet vi gjorde var jo Kilden. Jeg er også opptatt av siloen
51:20:00 Vi kan investere slik at det også gir kulturell avkastning – f.eks. kuilturskole
52:30:00 Vi har to trinnsbehandling av gode ideer - drøfter interessante prosjekter i forkant

Har alt dette forandra Kristiansand?
53:45:00 Vi har bidratt – vi har delt ut 500 millioner
54:40:00 Jeg vet hvorfor de ville ha meg som styreleder, men det passer ikke å si det her
55:20:00 Mange sier at krsand har forandra seg – mange trekker fra det lavkirkelige
57:00:00 Det lavkirkelige har endra seg akkurat som alt annet

Jeg kjenner ikke kristiansand – Jo, det gjør jeg – jeg har tretti søskenbarn her
59:05:00 Hvor lenge skal du lede Cultivastyret?

Jeg har ikke framsatt noen konkret trussel... Men ikke ut over tre perioder
59:55:00 Nå skal jeg være helt ærlig – jeg har lyst å få til Barnas Hus og siloen .

Eneste gang jeg har brukt dobbeltstemma var da vi redda Start.
01:01:47:00 SLUTT
Ċ
Bjørn Enes,
15. mar. 2018, 10:31
Comments