Kommuneledelsen‎ > ‎

Harald Sødal

lagt inn 26. okt. 2017, 23:08 av Bjørn Enes   [ oppdatert 5. apr. 2018, 03:24 ]
Harald Sødal har vært lokalpolitiker i Kristiansand siden 1968, då han kom inn i Bystyret på varamannsplass for Kristelig Folkeparti. Siden 1972 har han møtt fast for sitt parti. I alt 16 år har han hatt rollen som varaordfører - sist med Bjørg Wallevik som ordfører. I dette intervjuet, som ble tatt opp  28. mars 2017, forteller han glimt fra hele sitt politiske liv.  Han ser først og fremst kontinuitet når han reflekterer om perioden 1990-2017.  De endringene han forteller om, handler om spillet rundt Harald Synnes, Paul Otto Johnsens avganger som ordførere.  HGan betegner seg selv som "litt sosialist" i spørsmålet om å omgjøre Kristiansand Elektrisitetsverk til AS. og forteller også om mange andre spørsmål der han har vært mot ulike former for privatisering. 
Han mener at salget av E-verket var rådmann Erling Valviks idé. Han fikk overbevist APleder Bjarne Ugland, og de to klarte så å presse Høyre til å gå inn for salg. 
Han forteller at Kompetansefondet var Bjarne Uglands idé, mens kulturstiftelsen Cultiva var Erling Valviks. Han forteller at rådmannen styrte politikerne som marionetter, og at han selv sammen med SV-representantn Alf Holmelid var de eneste sandkornene i maskineriet. 
Om Kompetansefondet sier han at det har fungert greit, det er ingenting galt å si. Cultiva sammenligner han med Ceausescu's palass i Bucuresti og sier: Det er fint - men tenk på hva det har kosta, og hva vi kunne fått i stedet! 
Av situasjonen i 2017 forteller han at Kilden har vært en genistrek. Det er også et framskritt at museumsskipet Hestmanden er sikra. Det er positivt at partikollega Jørgen Kristiansen har fått Cultivastyret til å gå inn for Barnas By, og det er også positivt at VestAgdermuseet og Stiftelsen Arkivet har fått nye direktører. 
Til slutt forteller han hvordan han gav råd til ordfører Arvid Grundetjøn om hvordan han skulle takle kulturlivets motstand mot kunstsiloen på Odderøya. 
De største utfordringene for framtida, er investorene som vil presse gjennom endringer av både Påseby-, Murby- og Kulturminneplanen. "Dette var jo rett fra levra - og det er jo (bare) min personlige oppfatninger", slutter han.  

Harald Sødal:

Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/240220504#t=1h37m35s)

    

Utskriftsvennlig stikkordliste


00:00:00 Jeg kom inn som varamann i 1968, og har vært i bystyret sia
00:30:00 Alle saker som kommer, har sin parallell i fortida.
01:15:00 Harald Synnes ble kasta – det var bakgrunnen for at jeg engasjerte meg mot stryking
02:40:00 Holmer Hoven skreiv tre ledere mot meg – men er ordningen permanent
03:49:00 Kristiansand var veldig greit i 1990. Paul Otto Johnsen hadde vært ordfører lenge
05:19:00 Sitter du lenge i en toppposisjon, blir du korrumpert.
06:00:00 «Surt liv på det blide Sørland» - har ikke festa meg spesielt ved
06:40:00 Den artikkelen var bare ei overskrift. Det hadde ingen innvirkning på politikken
08:10:00 Det forskerne sa var negativt, var jo tvert om positivt.
09:50:00 Pillene vr ikke så bra, men kanskje folk drikker litt mindre?

Sånne tall kan du tolke akkiurat som du vil.
10:00:00 KrSand 1990 var veldig trivelig, Var der problemrt, må det ha vært for innflytterne.
10:30:00 menighetsarbeidet har vært veldig bra for folk. Problemet er at ikke alle har vært med
11:20:00 Du måtte engasjere deg sjøl – viss ikke, kunne du bli ensom.

Selv har jeg aldri følt noe behov for protest.
12:50:00 Var der arbeidsplassproblemer? Javel?
13:35:00 Som politiker så jeg at skatteinntektene gikk ned. Men vi fikk sysselsettingsmidler

Bragdøya ble for eksempel bygget opp på den tida
14:50:00 90-tallet var positivt. Husker nå at arbeidsplassene gikk ned.
15:20:00 I 1991 var jeg litt sosialist. Jeg mente at det offentlige burde eie Everket.
16:00:00 Jeg sloss i mot at P-huset på Odderøya skulle gå til Q-park
16:47:00 Eller Varoddbroa – Mosvold tilbød seg å bygge broa.
17:30:00 Energiloven – poenget var at nå kunne folk handle her og handle der. Eg var skeptisk
18:15:00 Vi eide KEV og ein stor post i VAE. Bjarne Ugland kom på ideen om Kompetansefondt
19:40:00 Jeg mente Ugland burde sitte i styret for Kompetansefondet – så ville Bjørg Wallevik

Ho gikk til Mæsel (FrP) og ble valgt i stedet.
21:00:00 Ap tilbød oss etter dette ordførerposten – betingelsesløst.
22:00:00 Bjørg og jeg er venner nå. Men det tok et år.
23:15:00 Dette med AS-systemet, det var jo og en del av det.

Vi styrte jo E-verket gjennom Formannskapet – vi tappa det for penger
25:15:00 Jeg var skeptisk til AS. Men jeg måtte innrømme de svakhetene vi hadde.
26:25:00 AS ble diskutert uten tanke på salg. Salg var Erling Valviks ide – først heilt aleine

Så fikk han med seg Bjarne Ugland. De to dreiv saka
27:18:00 Hoyre hadde Olav Egeland, dir. For Everket. Kommunen ville tape på salg
28:00:00 Valvik fikk med seg Ap og FrP
28:30:00 Dette ble avgjort i Arbeiderpartiet, selv om det var helt i mot deres politiklk

Dette kan Trond Blattmann fortelle om
30:50:00 Den eineste kritiske stemma var Alf Holmelid (SV)

Oddvar Hodne ville gjerne ha inn en liten industriell investor. Det støtta vi.
31:45:00 Vi skulle aldri gitt dem lillefingeren – vi skulle gjort som SV og sagt nei.
32:20:00 Det mest vanvittige var at konsulenten fikk honoraravtae på betingelse av salg
33:58:00 Hans Fredrik Grøvan fikk samla alle kommunene mot å selge alt.
34:40:00 Jeg satt på Skarpøya og snakka med Ljøstad i Arendal. Han redda Agder Energi
35:00:00 Lyse kom med et godt tilbud. Men da sa Bjarne Ugland nei. Statkraft eller ingen
37:07:00 KrF ville selge en del – slik ble vi med ut på glattisen
38:40:00 Møtene var veldig manipulerande – en gang hadde de mentometerknapper
39:50:00 Vi var nede og så på konserthuset i Bilbao

Da vi satt med pengene ble det snakk om å lage et kulturfond.
41:10:00 Valvik kom med noen utrulige namn – ei som het Bille...- de skulle bruke våre penger
42:30:00 Da han hadde fått styret som han ville sa Valvik opp jobben for å bli direktør
43:00:00 Eg forstår godt at ikke Ugland vil la seg intervjue. Visste han at Valvik ville søke?
44:28:00 Stiftelsen var Erling Valviks ide.Han mente at politikerne ville skusle vekk pengene
45:10:00 Jeg var mot stiftelse også. Men de påsto at vi kunne spare 200 mill i stakk.

Men så måtte vi betale likevel. Vi ble lurt!
46:30:00 Se f.eks. hva som skjedde med renovasjonsverket
47:28:00 Så ble det stiftelse – men så viste det seg at de ikke hadde lov å gi til Kilden

Saken var dårlig forberedt. Til og med jeg visste om hvordan Stiftelser fungerte
49:30:00 De måtte opprette en ny stiftelse som het Lille-Cultiva
49:50:00 Det er ingenting galt å si om Kompetansefondet. Det har fungert veldig godt
50:50:00 Stiftelsen var Valvik sin ide?
51:30:00 Jeg var ikke mot at pengene skulle brukes på kultur . Kampen om Kilden sto i KrF

Wallevik satte meg i byggekomiteen for Kilden. Slik sikra ho KlrFs støtte
53:20:00 Valvikl hadde noen spesielle kulturideer. Han finansierte prosjektet «Historien før byen»
54:45:00 Bilbao – det var Kommunalutvalget som reiste. Jeg fikk lagt inn et besøk til Guernica -

Eg fikk med noen av delegasjonen til Guernica

(Intervjuer refererer ideen om Guggheim-muset i Bilbao. Var dette en variant?)
57:30:00 Ja – og vi var også i Glasgow. Erling og jeg har aldri vært på kollisjonskurs der
58:00:00 De innerst til Høyre og ytterst til venstre var mot ideen om å satse på kultur
58:58:00 Det er det det tøffeste møtet jeg har vært på. Jeg trua med å «ta en Kleppe»
. (dvs å lekke informasjon fra et lukket møte)
En time
00:00:00 Forklaringa på «en Kleppe» er medielekkasje. Det ble votering.
01:10:00 Anne Ma hadde æra for at vi fikk 400 mill til Skolebruksfondet
02:00:00 Valvik og Bjarne Ugland var lokomotitet.
' Paralell: Konflikten med Odd Salvesen i havna. Valvik fikk ham sparka -

Valvik styrte politikerne – jeg har vært sanden i maskineriet
05:40:00 Eg har aldri forfulgt dette – eg vil ha det greit. Tapt er tapt...
06:45:00 De var redde for Holmelid. Hadde der vært en til slik,

Det er vanskelig å forstå at Bjarne Ugland beit på. Jeg unnskylder Høyre – de hang bare på

Ugland hadde full kontroll på sitt. Han benytta den makta han fikk.
08:30:00 Ugland er god til å ordlegge seg, og Kompetansefondet var genialt – men agendaen ?
09:20:00 Cultivas historie:Jeg må alltid samkjøre med en opplevelse i fjor høst

Jeg så Ceaucescos palass. Men ingen spør hva det kosta av offer.

Ingen spør hva kunne vi fått i stedet for Cultiva?

Djupedal: De eneste kommunene som klarer seg i Agder, er de som ikke solgte

Det samme med P-huset på torvet: Hva har det kosta?
13:15:00 Hva kunne vi fått?=
13:50:00 De deler jo stadig ut noen stipender. Og Jørgen Kristiansen har fått gjennom Barnas by.
14:30:00 Viss du vanner for mange planter, blir det umulig for alle å vokse opp

Der har skjedd noe gledelig i 2016 – Kilden er genial. De gamle har fått et hjem
' Vi har redda Hestmanden .

Vi har fått Kanonmuseet
17:20:00 Ny sjef på Vestagdermuseet – og ny sjef på Arkivet – og så kommer vi til Siloen
18:10:00 Ordfører Grundetjønn ringte – han hadde fått telefon fra Tangen

Jegf sa: Få med deg Mette Gundersen – og lag utstilling i siloen.
19:30:00 De største motkretene er kulturen sjøl – få med Kunstmuseet
20:20:00 Det har bare vært Fjermeros (Rødt) som har vært kritisk
21:40:00 Dette er merkesteiner.
22:20:00 Historia om Hestmanden (rik på detaljer): Damskip bygd i Bergen 1909,

gikk i begge verdenskrigene og skal nå blitt nasjonalt krigsseilermuseum
30:15:00 Altså – noe skjer,
31:25:00 Det måtte en kjendis til for å få midler i Oslo (Jon Michelet)
32:20:00 Odderøya: Vi fikk øya – investorene var på jakt – men det ble museumshavn
34:00:00 Meningen var å flytte hele museet – men krefter slo seg sammen og stoppa flyttinga
35:20:00 Det blir et unikt kulturkluster: Kilden, Siloen, Museet og musikkskolen. Festivalarena
36:15:00 Musikkkorpset løfter vi også . Det var kultur
36:50:00 Eg er veldig glad for det som har skjedd – Start og Wipers er viktige,
37:35:00 En stor fare nå: Investorer presser mot både murby-, påseby- og kulturminneplanen.

Yngvar Johnsen – tidlegare teknisk rådmann
40:30:00 Nå presser investorene å presse gjennom endringer
41:20:00 Etter krigen kom ideen om blokker – ut av byen, opp i høyden for utsikt – så kom E

Så kom «Stjernebyen» og derette «Båndbyen» (slik ble Bjørndalslettabygd ned)
43:03:00 Nå er det «Kompaktbyen» som skal bygges, fordi det smelter is på Sørpolen
43:50:00 Jeg leda miljøbyprosjektet. Det var allsidig. Mewn i dag handler det bare om CO2
44:40:00 Nå er storinvestorene blitt miljøforkjempere, fordi de kan bygge i sentrum
46:20:00 Så lenge jeg har vært med i politikken, har jeg aldri opplevd korrupsjon
. Det er pinlig at Riksantikvaren måtte forsvare byen, fordi politikerne gir etter
50:00:00 (Sjekker huskelista)
51:50:00 Det var Arendal og Ljøstad som redda Agder Energi – hovedkontoret burde ligge der
52:00:00 Dette er jo rett frå levra – og det er mine personlige oppfatninger.
01:53:19:00 SLUTT
Ċ
Bjørn Enes,
5. apr. 2018, 03:22
Comments