Kommuneledelsen‎ > ‎

Bjørg Wallevik

lagt inn 25. okt. 2017, 22:42 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. mar. 2018, 11:06 ]

Bjørg Wallevik er lærer/skolerådgiver, og har vært lokalpolitiker for Høyre i Kristiansand siden 1979. Fra 1991 til 2003 var hun ordfører, deretter var hun rådgiver knyttet til rådmannens stab fram til pensjonsalder. (Mer i Wikipedia)

I dette intervjuet forteller hun at det var en lyst til å endre byen som gjorde henne til politiker. Den for «for trang» - hun ønsket at den skulle bli mer mangfoldig og inkluderende. Majoriteten i Høyre delte dette synet – de som ikke gjorde det, hadde gått over i KrF før hun ble aktiv politiker.

Fra 1971 til 79 bodde hun i USA, i Denver, Colorado. Der møtte hun en helt annen kultur enn den hun var vant til. Blant annet ble hun kjent med rollen til ideelle stiftelser i amerikansk kultur-, utdannings- og forskningssektor.

Hun kom hjem igjen til det hun kaller «AKP(m-l)-tida». Mye var ved det gamle, Høyre var blitt mer liberalt og hadde øye for enkeltmenneskers egenart – men den intellektuelle eliten var hjernevaska. Hun opplevde at det var «galt» å ha vært i USA – attpåtil å ha likt seg der.

Mot slutten av 80-tallet ble familien rammet at den tragedien at datteren Brita fikk kreft og døde, 16 år gammel i 1989. Hun var et stort talent, og hadde allerede tatt plass i det offentlige rom som musiker og meningsbærer. Bjørg trakk seg fra all offentlig virksomhet. Men gode kolleger hjalp henne til å erkjenne at livet måtte gå videre. Ho kom først tilbaketil jobben – deretter til politikken.

Da hun ble Kristiansands første kvinnelige ordfører i 1991, møtte hun mange negative reaksjoner: «Mange ville gi meg dårlig samvittighet». Det pågikk hardest i det første året.

Kommuneøkonomiern var elendig da hun overtok. «Det var fattigskolens tid». Hun husker demonstrasjoner utenfor rådhuset, og William Glads utstilling av lik i sykehjemssenger. Hun husker at sysselsettingsmidler ble en første mulighet til å utvikle visjonene om å forandre byen. Torget ble tilbakeført («kålrabistein») og Bragdøya ble rehabilitert. Dette var likevel bare kosmetisk i forhold til byens hovedproblem:

Det politiske håndverket var ikke godt nok. Det manglet tydelighet. Selv språket var et problem. "Det nyttet ikke for oss å si at det var problemer på Sørlandet, når andre ropte at det gikk til helvete i NordNorge"

Sammen med Gunnar Bruskeland (AP) begynte hun å fokusere på dewt hun mente var de viktigste utviklingssakene: Ny E18, et universitet – og et mer utviklet kulturliv. Byens største styrke var den industrielle kompetansen. Men byen hadde ingen meséner – den måtte løfte seg selv.

Etter energiloven, begynte ting å utvikle seg raskt. Det første som skjedde var at det ble tatt ut 7 mill. Fra KEV til et næringsfond. Etter hvert ble ei lita gruppe politikere bevisst at det lå store verdier i E-verket, som kunne brukes til å få byen «opp av bølgedalen». Hennes eget parti var med, Arbeiderpartiet ble med – Kristelig Folkeparti var lenge tvilende men ble til slutt også med. Og FrP var med lenge. Etter hvert var det bare SV og Rødt som ikke ville ha endring.

Når hun ser tilbake på resultatene, ser hun først og fremst Kilden som symbol på at byen er endret. Dernest universitetet. Ingen av dem hadde vært mulig uten de to stiftelsene. Ennå er mye ugjort, ikkeminst er der holdninger som må endres i byen. Men utviklinga har gått den rette veien, og de sto stiftelsene skal virke i all framtid.

Hun ville gjerne ha fortsatt en periode til som ordfører, men Arbeiderpartiet bytta alliansepartner og valgte heller å samarbeide med Kristelig Folkeparti. «Men alle har sin tid – når du ikke er ordfører lengfer, er det over»

Opptaket ble gjort i Kristiansand den 28. mars 2017. Intervjuere var Bjørn Enes og Olav Wicken.


Bjørg Wallevik:


Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa: 
https://vimeo.com/232602789#t=0h40m45s

00:36:00 inn i politrikken i 1979 – fem barn hjemme og jobb
01:28:00 Mange ulike verv lokalt, nasjonalt og internasjonalt
02:58:00 Hadde tidlig nettverk i rikspolitikken, men ville arbeide lokalt
03:54:00 Jeg ville endre byen – den var for trang
05:17:00 Min politiske hovedmålsetting var en mer mangfoldig og inkluderende by
06:11:00 Dette synet hadde støtte i KrS Høyre.Motstanderne var gått over i KrF.
07:38:00 Kom heim etter åtte år i USA – mye var ved det gamle
08:40:00 Høyre var blitt mer liberalt – friere tanker, enkeltmennets egenart
09:36:00 Bakgrunn: Mor var Venstre, far var Ap
11:38:00 Møtte helt ny kultur i USA (Denver, Colorado)
13:18:00 Kom heim i AKP(m-l)-tida. Den intellektuelle eliten var hjernevaska
14:27:00 Det var galt å ha vært i USA – til og med å ha likt seg der.
16:10:00 Jeg tilga alle som gjorde livet smått
16:50:00 Mange andre byer var like trange som Kristiansand
18:40:00 Gikk inn i Høyre, valgt inn i Bystyret og Formannskapet
19:10:00 Familietragedie: Datter Brita ble syk. Sluttas i politikken.
20:50:00 Måtte lære å leve med sorgen
22:04:00 Gode kolleger hjalp meg tilbake til jobben på skolen – seinere også Bystyret
23:10:00 Før valget i 1991 ble jeg spurt om å bli ordførerkandidat
24:40:00 Ville ikke stille mot Paul Otto Johnsen
25:48:00 Første kcvinnelige ordfører i Kr.Sand. Fikk mange advarsler
28:10:00 Maqnge vil gi meg dårlig samvittighet på grunn av barna
29:15:00 En ordfører trenger en mann som er trygg poå seg selv
32:10:00 Etter omtrent et år ble det slutt med reaksjonene på at jeg var kvinne
32:30:00 Første halvdel av 90-åra var det elendig økonomi i Kristiansand
34:09:00 Dr. Glad hadde utstilling på torget – malte lik i sengene på sykehjem
34:40:00 Vi fikk sysselsettingsmidler til «kålrabistein» på Torvet
36:06:00 Opppussinga av Bragdøya – seinere fikk vi endelig midler til å bygge skoler
37:40:00 Den store utfordringen var å komme ut av dumpa (bølgedalen)
38:15:00 Fattigskolen – problemet, kritikken og demonstrasjonene
39:30:00 Det politiske håndverket i KrSand var ikke godt nok
40:30:00 Sørlandsspråket er i seg sjøl et problem
41:50:00 Måtte lære tydelighet - sammen med Gunnar Bruskeland (A)
42:35:00 De tre mest sentrale sakene var E18, universitet og kultur
43:40:00 Ap var på lag med H i disse sakene
44:20:00 Demonstrasjonstoget i Oslo for ny E18 var uttrykk for frustrasjon
45:20:00 «Felles mål på Agder»
46:07:00 Næringslivet var lite interessert i universitet
48:17:00 Frustrasjonen over pengemangel var starten på det som ble stiftelsene
49:40:00 Kristiansand hadde ingen mesener
50:30:00 «Artikkelen «Surt liv på det blide sørland» var en god vekker
51:40:00 Kompetansen i industrien er nøkkelressursen i Agder
53:10:00 Pengene i energiverkene var låst bak gamle vaner. Så kom energiloven
54:15:00 Mer om "Surt liv"
55:55:00 Viktog Norman var også viktig
57:50:00 Energiverkets gamle kultur: Verdiene skulle gå til vannkraftutbygging
59:44:00 Så kom den nye energiloven 1991
01:00:50:00 Paul Otto Johnsen og Erling Valvik fikk 7 mill. Av KEV til næringsfond
01:01:55:00 Holdningsendring var nødvendig
01:03:40:00 Vi måtte lære å være eiere av E-verket
01:06:10:00 Den gamle holdningen var «bare se - men ikke røre arvesølvet»
01:06:45:00 Mye endringer fra 1991 – en strategi var nødvendig
01:08:20:00 Det blir alltid uro når ting endres
01:10:05:00 I starten ble strategien utviklet av noen få politikere og administrasjonen
01:11:17:00 Viss kronene skulle begynne å rulle, violle de snart være vekk
01:12:30:00 Mange fristelser – men også mye klokskap i prosessen
01:14:20:00 Det kunne være livsfarlig å komme til det politiske liv med slike tanker
01:15:45:00 Politikerne tenker i fireårsbolker – administrasjonen må tenke sammenheng
01:17:15:00 Vi brukte tid på å lage en plan
01:19:05:00 Glad for resultatet – både at vi solgte og at vi ikke solgte alt
01:20:25:00 Arbeiderpartiet var på lag. Det ville aldri bli aktuelt å selge til andre enn Statkraft
01:21:50:00 Litt om samarbeidshistoria mellom H og A i Kristiansand
01:23:24:00 KrF er ofte veldig i tvil -Men til slutt var de med.
01:25:40:00 Frp var også uproblematiske
01:26:08:00 SV og Rødt ville at det skulle fortsette som før.
01:26:50:00 Tore Austad spilte en viktig rolle
01:28:38:00 Vi var en tett gjeng i Høyre. Det tror jeg de var i AP også
01:31:30:00 Det er viktig at ikke noen forsøket å ta æra aleine
01:32:22:00 En må være stor nok til å se at saka er viktigere enn personen.
01:33:45:00 Spørsmål: Men det går an å gå i grøfta på den andre sida også?
01:34:30:00 Det viktigste er at vi er kommet der vi er.
01:36:30:00 Dyktige politikere – dyktig administrasjon
01:40:33:00 Vi har kommet langt – men vi er ennå underveis
01:41:33:00 Her er fremdeles holdninger som må endres
01:42:25:00 Kilden er et resultat.
01:44:05:00 Uten stiftelsene hadde vi ikke fått universitetet (Staten var imot)
01:45:20:00 En byttehandel med Ap gav oss Gimlemoen da Krigsskolen ble lagft ned.
01:47:45:00 Og det skal bli enda bedre, pga Cultiva og Kompetansefondet
01:49:16:00 Mye motstand underveis – særlig mot Kilden
01:52:13:00 Viss jeg er trygg på at jeg har rett, blir jeg ikke skremt av kritikk.
01:54:15:00 Alle har sin tid.Når du ikke er ordfører lenger, er det over.
01:58:14:00 Jeg hadde ønsket fire år til. Men jeg gikk ikke til grunne.
01:59:43:00 Slutt
Comments