KKK‎ > ‎Opptak mai og juni 2017‎ > ‎

Ellen Horn

lagt inn 12. des. 2017, 01:51 av Bjørn Enes   [ oppdatert 6. feb. 2018, 08:36 ]
Ellen Horn er skuespiller. Hun ble leder av Nationalteateret første gang i 1988, så igjen i 1992. I 2000 ble hun Kulturminister i Jens Stoltenbergs regjering.  Sommeren 2002 ble hun Cultivas første styreleder, et verv hun hadde fram til 2006 (Lesmer i Biografisk Leksikon)
I dette intervjuet forteller hun om sine perioder som leder av Nationalteateret.  Hun legger vekt på viktig læring av samarbeidet med styremedlemmer som Tore Tønne, Kjell Lindberg og daværende kulturminister Åse Kleveland. Hun legger vekt på den erfaringen at "God økonomistyring er en forutsetning for kunstnerisk frihet".  Ganske uventa fikk hun spørsmål om å bli kulturminister i 2000. Hun forteller at det er mest stolt av å ha fått til er den Kulturelle Skolesekken. Etter valgnederlaget i 2001 gikk hun tilbake  til Nationalteateret. Året etter fikk hun spørsmål om å lede det første styret i Cultiva. 
Hun understreker at hun ikke hadde noen befatning med forhistoriene, som omdanningen  av energiverkene og overføring av kapital til kompetanse og kultur. Da hun kom inn var stiftelsen etablert. 
Hun beskriver Cultiva som en stor visjon om det som var viktig for henne - nemlig kultur som samfunnsbyggende element. Men ganske snart så hun også at det lå sterke spenninger forventningene til stiftelsen. Det oppsto noe hun kaller et "forventningsgap". 
Hun forteller om investeringene i Kilden og mener at den har forandret Kristiansand.  (Hun beklager imidlertid at etter Kilden er ikke Kristiansand lenger så aktiv bruker av Riksteateret) 
Hun er i tvil om barnestrategien er klok - den er litt preget av ønsket om komprmiss. Men hun har stor tro på kunstsiloprosjektet. 

Opptaket ble gjort i Oslo 30. mai 2017. Intervjuere var Olav Wicken og Bjørn Enes 

Ellen Horn:

Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/254492528#t=27m20s)   

Utskriftsvennlig stikkordliste 


00:00:00 Jeg ledet Nationalteateret 1988-90 og 92-2000, deretter Kulturminister.
01:47:00 Turbulente år før 1988. Jeg var tillitsvalgt – og ble bedt om å bli leder.
02:58:00 Profesjonelt styre, Kjell Lindberg, Tore Tønne, Åse Kleveland (kulturmin.)
03:45:00 Bratt læringskurve
03:59:00 Første strategiplan – Kunstnerverksted og kulturinstitusjon
04:50:00 Naasjonalteateret var veldig splittet mellom generasjonene
05:45:00 Jeg er stolt for å si at jeg klarte å skape en samlet institusjon
06:30:00 Vi løftet fram historien – og skapte møteplasser
07:55:00 Det var mer en harmonisering enn radikal endring
08:35:00 Det hadde vært veldig mye skittentøyvask i pressa – vi måtte dra sammen
09:20:00 Strategi-diskusjon: Ikke lett å diskutere den med Kunsterisk Råd
11:10:00 «God økonomistyring er en forutsetning for kunstnerisk frihet»
12:26:00 Vi ville være premissleverandør i samfunnsdebatten
13:50:00 Kunstens samfunnsrolle -
14:53:00 Dept. Hadde ikke føringer på retningen.
15:44:00 Jeg er tilhenger av å få impulser utenfra i styre- og strategiarbeid
16:50:00 «Anerkjennes internasjonalt som ledende kulturinstitusjon»
17:22:00 Samtidig skulle vi betale ned gjeld
19:41:00 Perioden 1998-90 var akutt krisearbeid. Etter 92 var det oppbyggingsperiode
20:44:00 Kleveland og Lindberg profesjonaliserte styrearbeidet i Nationalteateret
21:50:00 Det skapte en entusiasme – emsemblet var en kjemperessurs
22:38:00 Kunst og kultur er ikke bare pynt på kaka -

23:45:00 Debatt på Blå – spørsmål om «Hvis du får telefon fra Stoltenberg?»
25:35:00 Kulturdept. Har neppe hatt så rar leder før...
27:20:00 Jeg var opptatt av å få kulturpolitikken inn som en bærebjelke i samfunnet

Den kulturelle skolesekken er jeg mest stolt av
30:35:00 «Tango for to» - melding om næringsliv og kultur
31:48:00 Vi hadde mange høringer om kultur og næring
32:55:00 Grete Knudsen og Rita Westvik var viktige allierte i Næringsdept
35:00:00 2001 – fra kulturminister til ugla i treet i Hakkebakkeskogen
37:09:00 Jeg ble godt tatt imot da jeg kom tilbake til teateret
38:40:00 Richard Florida:
39:50:00 Reidar Fuglestad markerte seg som visjonær investor i «Tango for to»
40:35:00 Jeg hadde ingen relasjon til Kristiansand – fikk telefon fra Bjørg i 2002
42:00:00 Forhistorien om energiverket hadde jeg jo ingen ting å gjøre med.
43:15:00 Cultiva var en visjon om kultur som samfunnsbyggende element

Men det ble et forventinggs gap - jeg kom fort ned på jorda
45:10:00 Spennende styre med stor kred i Kristiansand – men veldig spesielt
46:20:00 Erling Valvik – det var hans prosjekt på en måte
47:38:00 Mismatch mellom forventning og realitet kom fort på plass.
49:42:00 Det ble en søknadskasse for forprosjekter

Vi ville profesjonalisere Quartfestivalen – det var en revolusjon i KrSand
50:00:00 Protestfestivalen har overlevd – det er jeg stolt av
51:05:00 Vi reiste «Floridaland» - det var også politiske fronter i styret
53:00:00 En stiftelse skal være selvdefinerende
53:50:00 Det var en visjon å få kunstnere til å flytte hjem
55:00:00 Men vi ble ikke venner med drivende i kulturlivet (f.eks. Kjell Nupen)
56:05:00 Mye stolthet og forventing – men ingen samla visjon i KrSand

De første årene ble avkastningen stadig dårligere
57:36:00 De var vanskelig å prioritere de første søknadene
58:40:00 Vi måtte balansere Kilden mot andre hensyn – mye dragkamp

Kilden er flott – nesten overflott- bygget har hatt stor betydning
en time
01:00:40:00 Kr.S var ettertraktet spillested for Riksteateret før Kilden

Kilden har endret Kristiansand
01:40:00 Interessen for Riksteateret var kjempestor i Kristiansand og Agder Teater

Byen hadde et kompetent publikum
05:05:00 Figurteaterfestivalen var nok ekspempel på forhistorien for Cultiva
05:35:00 Det er veldig mye penger – kanskje også en del av problemet

Men penger er ikke nok -
09:56:00 Tror ikke andre har gjort noe liknende -
11:00:00 Barn og unge: Lett å bli enige om – men har det blitt slik?
12:50:00 Kunstsiloen er spennende – Fuglestad er en interessant leder

Det kan kanskje utløse masse av potensialet som ligger der i dag.
13:48:00 Slutt
Ċ
Bjørn Enes,
6. feb. 2018, 08:21
Comments