KKK‎ > ‎

Ikke gjennomførte

Erik Honoré

lagt inn 12. des. 2017, 04:17 av Bjørn Enes   [ oppdatert 12. des. 2017, 04:20 ]

Erik Honoré er forfattar og musikar med bakgrunn frå Kristiansand. Sammen med Jan Bang etablerte han Punktfestivalen i 2005. se mer om ham i Wikipedia. I 2011 var han en sentral talsmann for det såkalte kunstneropprøret mot Cultiva. Hans begrunnelse for ikke å la seg intervjue er at han foretrekker å uttrykke seg skriftlig. 

Mette Gundersen

lagt inn 25. nov. 2017, 06:49 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. jan. 2018, 21:12 ]

Mette Gundersen har vært en sentral politiker i KrSand Arbeiderparti fra siste halvdel av 1990-tallet. Hun har vært medlem av bystyret siden 1999. Hun var vararepresentant til Stortinget fra 2001 til 2005, statssekretær i Kulturdepartementet for Trond Giske fra 2005 til 2007 og  varaordfører i Kristiansand fra 2007 til  2011. Hun var dessuten 1. nestleder i KS - Kommunesektorens Organisasjon, fra 2012.

Hennes skriftlige begrunnelse for at hun ikke vil la seg intervjue, er slik (mars 2017): "Jeg velger å avstå fra deltakelse i dette prosjektet. Det er noe uklart for meg hvordan materialet vil bli brukt og av hvem. Jeg leser i invitasjonen deres av Cultiva er bestiller av prosjektet. Jeg har i dag to roller i Cultiva. Medlem i rådet og medlem i valgkomiteen. I tillegg er jeg aktiv politiker i Kristiansand. På nåværende tidspunkt, og med dette som bakteppe, så ønsker jeg ikke å dele mine refleksjoner rundt tilblivelsen eller historien til Cultiva, til et prosjekt som er initiert, kjøpt og (delvis) betalt av Cultiva."


Randi Øverland

lagt inn 25. nov. 2017, 06:48 av Bjørn Enes   [ oppdatert 25. nov. 2017, 07:08 ]

Randi Øverland var en sentral politiker i Kristiansand Arbeiderparti i hele perioden 1990 - 2017.  Hun var dessuten statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for Gudmund Hernes i perioden 1990 til 1995,  for Trond Giske i samme departement fra 2000 til 2001 og 
i Kultur- og kirkedepartementet for Trond Giske fra 2005 til  2007. Hun har vært rektor ved Kvadraturen VGS og Tangen VGS, og styremedlem bl.a. i Norsk Filminstitutt. 
Hennes muntlige bergrunnelse for ikke å ville la seg intervjue er at hun ikke var i byen i den akturelle perioden, og at hun ikke hadde befatning med relevante politikkområder da hun var statssekretær.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

lagt inn 23. nov. 2017, 15:02 av Bjørn Enes   [ oppdatert 21. jan. 2018, 01:19 ]

Kirsti Mathiesen Hjemdahl var student ved Oppland Distriktshøgskole og Universitetet i Bergen i perioden 1988-1995. I perioden 1996 - 2002 gjennomførte hun sin doktorgrad i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og deretter post-doc fra 2004-2009. Fra 2005 har hun vært ansatt som seniorforsker ved Agderforskning. Hennes hovedfelt er kultur og næring. Fra 2013-2015 var hun leder for det regjeringsoppnevnte bransjerådet for kulturnæringene. Hun har ledet to Cultiva-finansierte prosjekt, og var styremedlem i Cultiva fra 2009-2013.
Hun har ikke ønsket å gi noen skriftlig begrunnelse for hvorfor hun ikke ville la seg intervjue, og har heller ikke ønsket at den muntlige begrunnelsen hunn oppgav i april 2017 skal bli referert. 

Bjarne Ugland

lagt inn 25. okt. 2017, 23:02 av Bjørn Enes   [ oppdatert 25. nov. 2017, 06:52 ]

Bjarne Ugland var en sentral leder i Arbeiderpartiet i Kristiansand i hele perioden 1990 - 2017. Han har ikke vært villig til å la seg intervjue om sine minner, ut fra den muntlige begrunnelse at han brenner alle papir når han er ferdig med en prosess for å konsentrere seg om nye oppgaver.  Han vil derfor ikke kunne svare eksakt, og ser ingen verdi i å fortelle uten å kunne være eksakt.  
(Foto: Pål Lomeland, KRS24/7)

1-5 of 5