KKK

Kraft - kompetanse - kultur
I løpet av våren og høsten 2017 ble 34 personer intervjuet om sine minner fra prosessene rundt omdanningen av Kristiansand Energiverk og VestAgder Energiverk fra kommunale forvaltningsbedrifter til kommersielle selskaper, fusjoneringen av disse og AustAgder Kraftverk til Agder Energi, salg av aksjer og etableringen av  stiftelsene Sørlandets Kompetansefond og Kristiansand energiverkstilftelse Cultiva.  På disse sidene blir alle intervjuene publisert, sammen med oversikter over innholdet. Et fåtall aktører var ikke villige til å dele sine minner på denne måten. Deres ulike begrunnelser er gjengitt. 

Følgende har blitt intervjua:

Alf Egil Holmelid
Alf-Eivind Ljøstad
Anne Ma Timenes
Ansgar Gabrielsen
Bjørg Wallevik
Cecilie Nissen
Dag Vige
Ellen Horn
Erling Valvik
Finn Holmer Hoven
Frank Jarle Berg
Hans Fredrik Grøvan
Harald Arnkværn
Harald Sødal
Helge Røed
Helge Wigemyr
Jan Pedersen
Jan Petter Georg Horn
Jan Petter Georg Horn
Johan Otto Weisser
Jon Paschen Knudsen
Knut Conrad Gjermundsen
Lars Thue
Oddvar Hodne
Solveig Løhaugen
Terje Dragseth
Terje Næss
Tore Austad
Trond Blattmann

Følgende har avslått intervju:

Bjarne Ugland 
Randi Øverland
Mette Gundersen 
Kirsti ;Mathisen HjemdalFerdig dokumenterte intervju: