Startside‎ > ‎

Prosjektrapport

Fra Olav Wicken
Til Cultiva v/ Erling Valvik
Oslo 19. mars 2018


Rapport fra prosjektet om «Opprettelsen av Agder Energi og fondene Cultiva og Sørlandets Kompetansefond»

Prosjektet er nå gjennomført og klart for overlevering i tråd med kontrakten. Som orientert i mail av 8. februar er antall gjennomførte intervjuer 30 fordi en del av informantene ikke har ønsket å bli intervjuet. Intervjuene er gjennomført av Bjørn Enes og Olav Wicken i perioden mars 2017 til februar 2018. De er videofilmet og dokumentert med stikkord med tidskoder på egen webside. I tillegg er det utarbeidet et avleveringsdokument.

Overleveringen gjelder:
Avleveringsdokument med informasjon om prosjektet (eget vedlegg til mail):
  • oversikt over informanter
  • info om prosjektet
  • innholdsoversikt
  • bakgrunnstekst og logg for hver informant og intervju
Digitalt på nettsiden http://krs1990-2017.Memoar.no finnes
  • dokumenterte intervju i form av videoopptak
  • innholdslogg med tidskoder
  • kort resyme i fritekst
  • Fysisk overlevering er klargjort for levering
  • harddisk med avleveringsdokument, videoer, kopi av avtaler med hver kildeperson om avlevering av materialet
Passordene er foreløpig ikke fjernet fra alle videoene. Dette vil bli gjort etter hvert som hver enkelt informant melder tilbake at de har sett eget intervju. Liste over eksisterende passord finner dere i vedlegg til denne ved mailen.


Mvh
Olav Wicken
Prosjektleder
Ċ
Bjørn Enes,
19. mar. 2018, 13:25
Ċ
Bjørn Enes,
19. mar. 2018, 13:23
Comments