Startside

Kraft - kompetanse - kultur
I løpet av våren og høsten 2017 ble 34 personer intervjuet om sine minner fra prosessene rundt omdanningen av Kristiansand Energiverk og VestAgder Energiverk fra kommunale forvaltningsbedrifter til kommersielle selskaper, fusjoneringen av disse og AustAgder Kraftverk til Agder Energi, salg av aksjer og etableringen av  stiftelsene Sørlandets Kompetansefond og Kristiansand energiverkstilftelse Cultiva.  På disse sidene blir alle intervjuene publisert, sammen med oversikter over innholdet. Et fåtall aktører var ikke villige til å dele sine minner på denne måten. Deres ulike begrunnelser er gjengitt.  

Opptak 27-30. mars 2017

 • Solveig Løhaugen Solveig Løhaugen kom til Kristiansand som i 1996, til jobb på kommunens juridiske kontor.  Da var arbeidet med å utrede konsekvensene av den nye Energiloven (1991) kommet i gang, Det ...
  Lagt inn 19. feb. 2018, 03:17 av Bjørn Enes
 • Finn Holmer Hoven Finn Holmer Hoven kom til Kristiansand som dosent i offentlig administrasjon på Agder Distriktshøgkole i 1971. I 1990 ble han ansatt som politisk journalist i Fædrelandsvennen, i -93 ble han ...
  Lagt inn 4. feb. 2018, 13:07 av Bjørn Enes
 • Jan Pedersen (I prosess)
  Lagt inn 18. jan. 2018, 09:47 av Bjørn Enes
 • Alf Holmelid Alf Egil Holmelid var ein av dei mest sentrale lokapolitikarane frå Sosialistisk Venstreparti i Kristiansand gjennom heile perioden 1990 - 2017. Han er opprinneleg frå Fjaler i Sunnfjord, og kom til ...
  Lagt inn 4. feb. 2018, 12:56 av Bjørn Enes
 • Harald Sødal Harald Sødal har vært lokalpolitiker i Kristiansand siden 1968, då han kom inn i Bystyret på varamannsplass for Kristelig Folkeparti. Siden 1972 har han møtt fast for sitt parti. I ...
  Lagt inn 2. feb. 2018, 00:20 av Bjørn Enes
 • Oddvar Hodne Oddvar Hodne kom inn som styreleder i Kristiansand Enmergiverk i 1995. Han ble valgt inn som KrF-politiker, men han hadde også bakgrunn for omstillingsprosessene i NSB på 1980- og ...
  Lagt inn 29. jan. 2018, 05:05 av Bjørn Enes
 • Helge Røed Helge Røed er journalist fra Eydehavn i Aust-Agder. Etter mange år i Oslo som journalist, og informasjonsarbeider, flytta han til Lillesand og tok til med etiv som frilansare i ...
  Lagt inn 12. des. 2017, 00:00 av Bjørn Enes
 • Erling Valvik Erling Valvik kom til Kristiansand i 1982. Han begynte som økonomikonsulent i kommunens helse og sosialsektor, og avanserte til Rådmann i 1990. I 2003 ble han første administrative leder av ...
  Lagt inn 11. des. 2017, 23:59 av Bjørn Enes
 • Tore Austad Tore Austad begynte i Kristiansand Bystyre i 1967. Før det rakk han Sjøkrigsskolen og plikttjeneste i Marinen, utdanning til cand.philol. og tre år som forelesar i norsk ved University ...
  Lagt inn 12. des. 2017, 00:01 av Bjørn Enes
 • Bjørg Wallevik Bjørg Wallevik var ordfører for Høyre i Kristiansand fra 1991 til 2003. I mars 2017 ble hun intervjuet av historieprofessor Olav Wicken og frilansjournalist Bjørn Enes i forbindelse med ei ...
  Lagt inn 11. des. 2017, 23:59 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 10 av 10. Vis mer »


Opptak 30 mai-1.juni 2017

 • Hans Fredrik Grøvan
  Lagt inn 12. des. 2017, 04:05 av Bjørn Enes
 • Lars Thue (I prosess)
  Lagt inn 19. jan. 2018, 02:35 av Bjørn Enes
 • Ellen Horn Ellen Horn er skuespiller. Hun ble leder av Nationalteateret første gang i 1988, så igjen i 1992. I 2000 ble hun Kulturminister i Jens Stoltenbergs regjering.  Sommeren 2002 ble hun ...
  Lagt inn 6. feb. 2018, 08:36 av Bjørn Enes
 • Ansgar Gabrielsen
  Lagt inn 12. des. 2017, 00:04 av Bjørn Enes
 • Harald Arnkværn
  Lagt inn 12. des. 2017, 00:05 av Bjørn Enes
 • Frank Jarle Berg
  Lagt inn 12. des. 2017, 00:05 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 6 av 6. Vis mer »

Opptak 24-27. april 2017

 • Alf Eivind Ljøstad (I rosess)
  Lagt inn 21. jan. 2018, 20:45 av Bjørn Enes
 • Jon P. Knudsen
  Lagt inn 14. jan. 2018, 23:13 av Bjørn Enes
 • Cecilie Nissen Cecilie Nissen er billedkunstner fra Trondheim. Hun kom til kristiansand i 2006, og ble tidlig aktiv i Kristiansand Kunstforening. Hun gjorde utredningsarbeidet som førte fram til etableringen av Kristiansand Kunsthall ...
  Lagt inn 8. feb. 2018, 04:02 av Bjørn Enes
 • Helge Wigemyr (I rosess)
  Lagt inn 21. jan. 2018, 20:23 av Bjørn Enes
 • Terje Næss (I rosess)
  Lagt inn 15. jan. 2018, 05:09 av Bjørn Enes
 • Jan Petter Horn (I rosess)
  Lagt inn 5. jan. 2018, 02:06 av Bjørn Enes
 • Johan Otto Weisser
  Lagt inn 21. jan. 2018, 13:26 av Bjørn Enes
 • Dag Vige (I rosess)
  Lagt inn 20. jan. 2018, 21:55 av Bjørn Enes
 • Anne Ma Timenes (i prosess)
  Lagt inn 19. jan. 2018, 06:24 av Bjørn Enes
 • Knut Conrad Gjermundsen
  Lagt inn 12. des. 2017, 00:05 av Bjørn Enes
 • Terje Dragseth
  Lagt inn 12. des. 2017, 01:33 av Bjørn Enes
 • Trond Blattmann
  Lagt inn 12. des. 2017, 01:33 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 12 av 12. Vis mer »

Under forberedelse:

 • Ellen Horn - Del 2
  Lagt inn 12. jan. 2018, 03:56 av Bjørn Enes
 • Trine Bille
  Lagt inn 12. jan. 2018, 03:54 av Bjørn Enes
 • Bentein Baardson Bentein Baardson (I prosess)
  Lagt inn 19. feb. 2018, 23:29 av Bjørn Enes
 • Victor Norman (I prosess)
  Lagt inn 12. des. 2017, 02:09 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 4 av 4. Vis mer »

Ikke gjennomførte intervju:

 • Erik Honoré Erik Honoré er forfattar og musikar med bakgrunn frå Kristiansand. Sammen med Jan Bang etablerte han Punktfestivalen i 2005. se mer om ham i Wikipedia. I 2011 var han en ...
  Lagt inn 12. des. 2017, 04:20 av Bjørn Enes
 • Mette Gundersen Mette Gundersen har vært en sentral politiker i KrSand Arbeiderparti fra siste halvdel av 1990-tallet. Hun har vært medlem av bystyret siden 1999. Hun var vararepresentant til Stortinget fra ...
  Lagt inn 20. jan. 2018, 21:12 av Bjørn Enes
 • Randi Øverland Randi Øverland var en sentral politiker i Kristiansand Arbeiderparti i hele perioden 1990 - 2017.  Hun var dessuten statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for Gudmund Hernes i perioden 1990 til ...
  Lagt inn 25. nov. 2017, 07:08 av Bjørn Enes
 • Kirsti Mathiesen Hjemdahl Kirsti Mathiesen Hjemdahl var student ved Oppland Distriktshøgskole og Universitetet i Bergen i perioden 1988-1995. I perioden 1996 - 2002 gjennomførte hun sin doktorgrad i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen ...
  Lagt inn 21. jan. 2018, 01:19 av Bjørn Enes
 • Bjarne Ugland Bjarne Ugland var en sentral leder i Arbeiderpartiet i Kristiansand i hele perioden 1990 - 2017. Han har ikke vært villig til å la seg intervjue om sine minner, ut fra ...
  Lagt inn 25. nov. 2017, 06:52 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 5. Vis mer »