Energiverkene‎ > ‎

Oddvar Hodne

lagt inn 26. okt. 2017, 23:08 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. mar. 2018, 13:32 ]

Oddvar Hodne kom inn som styreleder i Kristiansand Energiverk i 1995. Han ble valgt inn som KrF-politiker, men han hadde også bakgrunn for omstillingsprosessene i NSB på 1980- og 90-tallet.

Han opplevde den «gamle hverdagen» da flertallet i Bystyret bestemte strømprisen, og satt som styreleder da ordfører Bjørg Wallevik og rådman Erling Valvik begynte å stille krav om eierutbytte av KEV. Han forteller om den første, mislykka fusjonsprosessen som fikk navnet SørKraft, og om den andre som endte med sammenslåingen av de tre energiverkene på Sørlandet til Agder Energi. Videre forteller han om eierkonfliktene mellom kommunene i Vest-Agder, sett fra posisjonen som styreleder i KEV og -medlem i Agder Energi. Han reflekterer om sin egen dobbeltrolle som både politiker med ansvar for landsdelens utvikling, og næringslivsmann med ansvar for utviklingen av det selskapet han skulle være med å styre.

Til sist reflekterer han om de store trekkene i utviklingen. Han er glad for at Agder Energi fortsatt er et selskap med hovedkontor i KrSand, og han peker på Kilden og Universitetet som de to store endringsfaktorene i perioden 1990 – 2017. Bortsett fra de to, ser han lite av visjonene fra nittåra om Kristiansand som kulturby.

Opptaket ble gjort på Hotell Norge i Kristiansand den 29. mars 2017. Intervjuere var Olav Wicken og Bjørn Enes. Dokumentasjonsarbeidet er gjort av Bjørn Enes  

Oddvar Hodne


Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/240113317#t=1h6m50s)

    

Utskriftsvennlig stikkordliste


00:00:00 I 1991 var jeg i Oslo, kom tilbake til KrS i 1995, og ble styreleder i KEV fra da.
01:20:00 Bakgrunn fra omstillingene / divisjoneringen av NSB på 1980-tallet
02:50:00 Begynte som bud – hadde hele utdanninga i NSB –

Hadde også politisk bakgrunn – ble engasjert i KrFU – leder på landsplan i 1966-67
03:45:00 KrSand Bystyre fra 1975-91.  og fylkesting 1975-1983
04:50:00 Omstillingene i NSB var intern organisasjon, annen prosess enn Energisektoren
06:33:00 Sammenheng med markedstekning, internfakturering etc
07:09:00 Politikerne var lite interesserte i annet enn at togtilbudet ble levert.
08:09:00 Sp.m:Var det brei politisk enighet om mer markedsorietering?
08:30:00 Direktørskifte – før hadde ingeniørene styrt, nå overtok blårussen
09:20:00 Jeg ble den siste NSB-lederen av «den gamle typen». Var ikke enig i alt det nye,

Men måtte være lojal. Kom i en slags dobbeltstilling
11:00:00 Ny omstilling i 1999 – regionene ble lagt ned. Fikk førtidspensjon.

Det passa bra –for i den perioden krevde KEVstyret nesten full jobb
12:20:00 Satt i KEV-styret som KrF-politiker. Hadde også tidligere erfaring fra styret.
13:40:00 Mer forretningsmessig tenking i forvaltningsbedriftene
14:40:00 Gradvis ble politikere bytta ut med næringslivsfolk i styrene
16:31:00 Det var veldig nyttig å få Gunnar Kulia og Tore Wiese-Hansen inn i KEV-styret. .
16:04:00 Energiloven: Fulgte ikke med så nøye de første åra (1991-95)
17:20:00 Så begynte alle å drøfte sammenslåinger – vi tenkte: Hva gjør vi?

Statkraft var interessert tidlig
18:27:00 Tilbake til første styreperiode:Den store saken var kabel til kontinentet.

Samarbeidsselskap ble etablert – men det ble ikke noe av.
19:38:00 Otra Kraft var annet samarbeid om utbygging, mellom Vestfold, Telemark, AustAgder og Kev.
20:22:00 Daværende styreleder Torleif Hodne satt i styret også i Otra Kraft
21:05:00 Litt politisk strid om kabelen – Rødt / Einar Holum lakk dokumenter til media
22:55:00 Styreverv i KEV var attraktive for politikere – det var interessant
23:40:00 Annen stor sak før 1990 var Hekni-utbygginga. KEV ble ikke med
24:40:00 En tidlig endring var at kommunen ville ha utbytte fra KEV.
25:06:00 Tradisjonelt bestemte Bystyret strømprisen. Strømpris var enslags skatt.
26:27:00 Fra ca 1995 ville kommunen ha utbytte. Administrasjonen var sterkt imot.
27:20:00 Vi blei mer selvstendige – og mer forretningsmessige. En mer normal bedrift.
28:22:00 Ikke AS – en slags kommunal bedrift...
29:04:00 Det begynte med at rådmann og ordfører ville ha utbytte.
30:25:00 Der var ein dragkamp. Vi hadde veldig gjeld – og renter på 14-15 prosent
31:25:00 Etter hvert begynte konkurransen
32:02:00 Før var du låst til «ditt» E-verk, nå ble det løst opp.
33:05:00 Vi var opptatt av markedet – kommunen ville tappe midler
33:45:00 Vi så sammenslåing som aktuelt, særlig med Vest Agder Everk
35:40:00 Direktørskifte: Egeland var kraftmann – Pedersen hadde en annen tilnærming

Kommunen var også veldig for AS
37:00:00 Det var ingen stor politisk debatt om omdanning til AS
37:55:00 Parallell med NSB – i den perioden glei bedriftene over til AS
38:49:00 Det store spørsmålet var: Hvem eier hva?
40:04:00 Kristiansand var opprinnelig fire kommuner - Randesund, Tveit og Oddernes var medeiere i VAE.
41:00:00 Så kom den geniale ideen om Kompetansefondet .
41:55:00 Jeg har hørt at det var Bjarne Uglands idé. Den kom i alle fall fra KrSand
42:40:00 Fra vår side var det viktigste å bli slått sammen med VAE
43:45:00 Grunnene til at ett stort selskap ville være betre enn tre små
46:19:00 I Randesund og Tveit ble prisforskjellene mellom KEV og VAE jevna ut 
47:15:00 Tanken om å bli større begynte på direktørplan rundt 1995

Sørkraft ble en underlig konstruksjon
48:45:00 Jeg satt også i styret i SørKraft – der starta fusjonsdiskusjonen
49:35:00 Det endre med nei fra Skagerak Energi. Men grunnlaget var lagt
50:20:00 Det var en administrativt styrt prosess, uten at eierne var involvert
51:30:00 Da vi starta den nye prosessen ble direktørene satt på sidelinja

Vi etablerte et sekretariat med en innleid konsulnet
52:50:00 Det var nok tøft for direktørene....

Konsulent Homme var ein dyktig prosessleder.
54:20:00 Aust- og Vest-Agder har jo ikke alltid vært så enkle å få til å samarbeide
55:50:00 Styringsgruppa var Ådne K.Mykland (leder) + tre fra hvert selskap (AAK.VAE og KEV),
57:20:00 I KrF hadde vi fellesmøter i Aust og VestAgder
58:00:00 Fusjonsprosessen var også fristilt fra det politiske miljøet – men vi holdt dem orientert
59:13:00 De store eiermøtene begynte i fusjonsprosessen. De er en faktor fremdeles
En time
00:50:00 Eiermøtene var viktige
01:35:00 Eiermøtene – eierprosessen gikk greit, salgsprosesen var vanskeligere
02:15:00 VAE hadde aldri betalt utbytte i det hele tatt

Det var dragkamper om utbytte, arbeidsplasser og tariff
05:50:00 Kristiansand Bystyre hadde møte i Setesdal – Valvik presenterte visjonen om kulturbyen
08:20:00 Det var ikke riktig å la kapitalen være bundet i Everket .
09:05:00 Den store diskusjonen ble hvor mye skulle selges, og til hvem?
10:05:00 Bildet fra Revsnes hotell der alle tre styrene skriver under sommer 2000
10:50:00 Det første styret i Agder Energi var tre fra hver part, de fleste politikere.
12:00:00 Det var sonderinger med Hafslund og Lyse
12:40:00 Frank Berg var konsulent i salgsprosessen
13:19:00 Kommunalutvalget reiste til Bilbao og England for å se kulturbyer
13:50:00 Styret ville gjerne være med å bestemme hvem det evt. skulle selges til
15:14:00 Jeg fikk pålegg om lojalitet til eieren. Det var det vanlige dilemma – eier eller selskap

Det var krefter i KrSand som ville selge alt
17:09:00 Fra bedriftens side ville det vært ufornuftig å selge seg helt ut. Vi forhandla med Lyse
17:40:00 Det var en dramatisk kveld da det sto mellom Lyse og Statkraft

18:50:00Krokmo satte seg inn på kontorer og spilte cello
20:20:00Styret så muligheten for Agder Energi som kraftsenter på Sørlandet

Vi tenkte nok litt som politikere også
22:05:00På et eiermøte holdt Grøvan en tordentale mot Kristiansand
24:45:00 Lyse hadde ikke kaptial nok, og trakk inn et tysk selskap. Det gjorde oss skeptiske
27:00:00 Om vanskane med å huske
28:10:00 Det politiske valget var faste inntekter eller frigjøring av kapital
30:20:00 Ideen om «Drivkraften på Sørlandet» var hovedargument mot salg av alt
31:30:00 Da Statkraft kom inn, gikk jeg ut av styret
32:30:00 Vi hadde kamp om ansettelsen av ny direktør – det endre med Eivind Krokmo.
34:50:00 Det var interessante år
35:15:00 Tilbakeblikk: Det var viktig at Agder Energi besto
36:10:00 Eiermøtets beslutning om utbyttestørrelsen er uheldig. Eierne tapper selskapet.
36:50:00 I styret er nå ingen politikere
37:40:00 Kilden var et av de store spørsmålene som skulle løses. Cultiva bevilga 300 mill

«Kulturstiftelsen for store kulturanlegg»
40:03:00 Kilden måtte bygge ut etter kort tid – de fikk syv millioner til
41:00:00 Styret på stiftelsen for store anlegg består av tre
42:15:00 Vi spredde oss for mye ut fra ideen om å være totalleverandør på infrastruktur
44:25:00 AE gikk inn i vindselskap, men mitt inntrykk er at det ikke har gitt så mye
45:00:00 Brusselkontoret er bemanna av Jan Pedersen
45:45:00 Vi gikk inn på fiber og bredbånd. Vi gikk kanskje for vidt ut....
47:00:00 Vi tapte omlag 100 mill på Enitel (fiberselskapet til energiverkene som gikk konkurs)
48:10:00 Da vi valgte direktør var vi åpne for å rekruttere utenfra – men valgte likevel Krokmo
50:00:00 «Det store oversiktsspørsmålet» - 1990 – 2017?
50:50:00 Kilden er en stor froandring.
51:40:00

Det var klokt å plassera pengene i Cultiva, Stiftelsen for store kulturanlegg og eit skoleutbyggingsfond.

52:15:00Jeg kan ikke se at vi har blitt noen kulturby. Men vi har målretta midler gjennom Cultiva. Det har betydd mye..
53:25:00 Kompetansefondet har støtta Universitetet og mye forskning og innovasjon
54:30:00 Refleksjoner om verdien av det muntlige materialet.
56:10:00 Kilden har blitt en suksess for alle publikumsgrupper
58:30:00 Slutt
Ċ
Bjørn Enes,
5. mar. 2018, 06:09
Comments