Politikere‎ > ‎

Dag Vige

lagt inn 12. des. 2017, 01:27 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. mar. 2018, 10:45 ]

Dag Vige ble valgt inn i Bystyret i Kristiansand for partiet Venstre i 1987, og har siden vært en av partiets mest sentrale lokalpolitikere. Han er lærer, sosiallærer og elevombud. (mer på Venstres side). 

(Da intervjuet ble tatt opp, kom han rett fra farens dødsleie. Han forklarer her hvorfor han likevel valgte å gjennomføre intervjuet)

En av hans første saker som politiker var driften av Kristiansand Energiverk. Han tok initiativ til og deltok i et rasjonaliseringsutvalg som gikk gjennom KEVs organisasjon. Eksterne eksperter viste bl.a. Hvordan inntektene kunne økes medmillionbeløp bare ved å endre rutinene for fakturering (cash flow). Han mener at KEV var godt forberedt da energiloven kom. Han mener også at det var en fordel at det kom en ny direktør (Jan Pedersen) omtrent samtidig med den nye loven.

Han forklarer sitt sitt grunnleggende samfunnssyn - «den integrerte samfunnsmodellen» - som et samvirke mellom politikere og eksperter, der politikerne vedtar de store linjene og ekspertene (forvaltninga) gjennomfører det i praksis. Det vførste han gjorde da han ble valgt, var å selge trebåten og kjøpe plastbåt. Han forsto at det kom til å kreve mye av hans fritid.

Han husker ikke noen store uenigheter i bystyret om å omdanne KEV til aksjeselskap. Han husker at Alf Holmelid (SV) var imot og at Harald Sødal (KrF) var skeptisk, men husker ellers ingen store diskusjoner. Den store enigheten kan ha gjort at det var lite debatt, men han mener ikke at prosessen var udemokratisk. Debatten om salg var derimot svært heftig.

Vige er en av dem som faktisk leste Richard Floridas bok. Han minner om at det var FN (UN Habitat) som gav boka om kreativitetens betydning for byutvikling. Han nevner avsetteingen av bygningsmassen på Odderøya til kreative næringer som eksempel på hvordan denne tankegangen ble iverksatt før etableringen av Cultiva. Vige definerer kultur som «det å dyrke menneskelivet – ikke bare sang og musikk». I perioden (1990-2017) har Kristiansand utviklet et radikalt større mangfold. En diskusjon om Cultivas resultater kunne vært interessant – men den må ikke bare handle om forretningsmessige resultater – den må også ta med mangfoldselemtet. Det var det som var essensen i idéen.

I dag (våren 2017) har Kristiansand tre tunge sentra i kulturlivet – kommunen, Cultiva og Kilden. De burde komme sammen minst en gang i året for å samkjøre seg.

«Kunstneropprøret» mot Cultiva (2010) var verdifullt, fordi det skjerpa Cultiva. Men så døde det bort. «Jeg liker at folk er kitiske. Men det må også kunne diskuteres konstruktivt – hva gjør vi nå? Vi har jo Cultiva – hvordan kan vi utnytte det?»

Opptaket ble gjort i Kristiansand 24. april 2017. Intervjuer var Bjørn Enes

Dag Vige:

Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/253112640#t=52m0s)

    

Utskriftsvennlig stikkordliste


00:00:00 Folkevalgt sia 1987, i bystyre og fylkesting, lærer og elevombud
02:00:00 1988-89 satt jeg med Bjarne Jensen i et rasjonaliseringsutvalg i KEV
03:20:00 Eksterne ekspert undersøkte «cash flow management» i KEV
04:17:00 Forhistoria – for interpellasjonen om KEV: En nabo som kjørte pukk
04:55:00 Det lå i tida å endre de gamle forvaltningssystemene
05:50:00 (For en time sida døde min far.... Han ville nok at jeg skulle ha vært her)
07:35:00 Ledelsesteori: *Både som lærer og politiker er jeg opptatt av ledeelse
09:20:00 Organisasjonsstruktur var politisk sak på 80-tallet - nå er det en rårdmannssak
10:57:00 Mitt menneskesyn er at tillit til folk er viktig element i ledelse.
12:45:00 Først: Bydelsstruktur. Det ble for kostbart. Så organiserte vi i resultatenheter
14:14:00 Jeg kjente ansvar for KEV.
15:20:00 Det var høy status å være i KEV-styret
16:08:00 Kompetanse er ofte skjønn – du trenger ikke være økonomiprofessor for det
18:25:00 «Den integrerte samfunnsmodellen» - Folkevalgte skal vedta overordna linjer

Jeg har tro på å blande folkevalgte og eksperter sine kompetanser
19:30:00 Energiloven: Plutselig ble KEV business
20:34:00 KEV fikk ny direktør samtidig med den nye loven. De var godt forberedt.

I ti år var produksjonskostnadene de samme per kilowatttime
22:04:00 I energibransjen er det ikke bre salg av egen produksjon – det er også børssalg
22:53:00 I mitt hode var Everket viktig å ha i fokus – egentlig satt jeg i Helse og sosialstyret
23:27:00 Folkevalgt: Det første jeg gjorde da jeg ble valgt var å selge trebåten
24:26:00 AS- omdanninga begynte som en fusjonsdiskusjon. Med VAE

Jeg var i Helse Sosial, og var ikke involvert i forhandlingene
25:50:00 Enigheten var så stor i Bystyret – det var store orienteringer og befaring i Setesdal
26:27:00 Jeg hadde interpellasjon om 42 mill i konsulenthonorar i fusjonsprosessen

De hadde 900 kroner timen. Jeg var vant til nøkterne lønninger
27:54:00 Harald Sødal hadde motforstillinger til AS. Men debatten om salg ble heftig.
28:30:00 For min del var jeg positiv til salg, men vi måtte beholde minst 1/3

Jeg er veldig glad for at vi behold aksjemajoriteten i landsdelen
30:00:00 Så kom det inn hundrevis av millioner – Vi brukte opp Culi8tvas bufferkapital

Vi brukte 28 mill av de rentene mens vi venta på at de skulle bli plassert

Vi har fått mye kjeft for det i ettertid – Det var Cultivas bufferkaptila.
32:00:00 Var prosessen domkratisk ?
32:30:00 Jeg var ikke urolig for prosessen. Kanskje fordi jeg var så enig
33:23:00 Der var vedtak – men det kan være at debattene var dårlige
34:05:00 Jeg har vært under tre rådmenn – alle har respektert demokratiske prosesser
34:34:00 Men ofte blir store saker klubba, mens diskusjonen kommer på filleting
35:08:00 Jeg var med i første rådsforsamling i Cultiva
35:48:00 Ideen om stiftelser – husker ikke hvor kom.

Det var prinsipielt feil at en kommune i vår tid skal eie et Everk
37:46:00 Onde tunger sier av Valvik styrte alt – jeg opplever at han har hatt integritet
38:38:00 Det kom opp som en valig debatt i bytstyret – men husker ikke detaljer
39:39:00 Richard Florida skrev den tjukke boka på vegne av FN -

Vi var i Glasgow og så hvordan de hadde fått byen på fote igjen
40:23:00 Da vi kjøpte Odderøya vedtok vi at det skulle være kulturbaserte næringer der
41:05:00 Jeg leste Richard Florida – menneskets egenutvikling har vært sentral for meg
41:48:00 Kultur er å dyrke menneskelivet – ikke bare sang og musikk
42:32:00 I dag er det en mye større åpenhet for mangfold – det er vesentlig mer romslig
43:10:00 I dag kan du velge en måte å leve på som ikke er streit
44:10:00 Poenget er livskvalitet – stimulere mangfold og utvikling på egne premisser
45:00:00 Mennesker som får utvikle seg finne livsmening

Det er dette som er poenget med å være folkevalgt
46:05:00 Ensretting, enkelthet og standardisering begrenser menneskenes liv
47:34:00 Vi kunne gjerne hatt en diskusjon om Cultivas resultater i dag
48:05:00 Det har utvilsomt effekter – Sør Arena, Kunstmuseet – mye har skjedd
49:00:00 Kultur skal ikke alltid være en investering – noe er i tida, noe lever videre
50:15:00 Mangfoldselementet var ideen med Cultiva.
50:24:00 Uavhengigheten er en fordel – f.eks. strategiprosessen
50:55:00 Prinsippet om maks tre år støtte til prosjekter kan man være uenig i...
52:10:00 Har omdanninga av forvaltningsbedrittene sammenheng med ny-liberalismen?
52:14:00 Nyliberalismen:Tør ikke si om det var en slik trend

Kommunen satt på enorme verdier – da dukka nye tanker opp
53:35:00 Å selge Agder Energi var legitimt fordi Statkraft var kjøperen

Hjemfallsretten – sentrale fellesverdier er overordna. Det er bra
55:10:00 «Ny-liberaliseme» - det er litt for uklart begrep. Liberal ideologi i min variant
56:32:00 Arbeiderpartiet var pragmatisk – ikke så sterkt engasjerte
57:12:00 Bjarne Ugland var veldig sentral – dyktig entreprenør – sterk leder .
58:20:00 Ugland var venstremann som gikk til AP. Dessuten er han økonom.
59:40:00 Holmelid var den ene svalen som protesterte – han gneldra i vei – det var viktig
en time
01:00:22:00 Harald Sødal i KrF hadde også motforestillinger
52:00:00 I KrF var det rom for uenigheter – ikke i AP. Og Ugland var en tydelig leder
00:52:00
07:56:00 Parallel: Havnevesenet – nytt lovverk og rådmannens og havnesjefens forslg
03:20:00 Helse – kompetansekrevendekrevende. God ide med statlig styring
04:30:00 Agder Energi bredde ut over alt mulig – mye er praktise vurderinger i tida
05:08:00 Hva det offentlige skal gjøre og ikke gjøre må vedtas politisk

men selve organiseringen er ofte et praktisk, ikke ideologisk spørsmål

Blir krava til politikerne for store?
07:39:00 Noen folkevalgte er ekstremt komptente

Eierskapsmeldinger – nå diskuteres selskapenes strategi ett og ett
09:30:00 Samfunnet er ekstremt komplisert – kommunen er det mest avanserte av alt
10:56:00 Komplisert – men hva så? Det er jo slik

Men for noen er det vanskelig – og det er et demokratisk problem
12:30:00 Viss mange er enige kan store saker gå kjapt. Derfor elsker jeg opposisjon
13:29:00 Demokrati er vidløftig – men verdens beste styreform
13:55:00 Surt liv: Det var deprimerende informasjoner – bagrunnen er vanskelig
14:48:00 Nå ser det ut til at utviklinga går framover . Det blir jeg optimist av
15:21:00 Jeg har bakgrunn fra menighetsliv. I 1990 vr der mye moralisme

I dag er det en liberal holdning til annerledeshet – selv om noe sitter igjen
16:14:00 Samfunnet har en helt annen toleranse.
16:50:00 To ting: Vi er et flerkulturelt samfun. Media viser både verden og nærmiljøet.
17:25:00 Jeg investerte endel i nærTV og nærradio
18:52:00 Mediemonopolet – Sosialdemokratiet hav vært pragmatisk
19:45:00 Fra det enkle til det kompliserte – fra ensretta til det mangfoldet

Integrert samfunnsmodell – alt henger samme på en annen måte enn før
20:30:00 Tenk bare på det interkommunale samarbeidet
21:50:00 Viss man har fått en ansvar på fellesskapets vegner, så må en ta den børa

Det er som å få et barn
23:18:00 Cultivas kapitalforvaltning – i dag er det en offensiv forvaltning

Det bør også være offentlighet rundt forvaltningen
25:32:00 Kulturstyret, Cultiva og Kilden lever hver sine liv, De burde samordne seg
26:53:00 Kunstneropprøret gav Cultiva en sjanse til å forklare seg

Så døde det bort, antakelig fordi der var lite penger.

Jeg liker kritikk. Men det må også kunne diskuteres konstruktuvt.
01:28:06:00 SLUTT
Ċ
Bjørn Enes,
3. mar. 2018, 02:50
Comments