Politikere‎ > ‎

Anne Ma Timenes

lagt inn 12. des. 2017, 01:26 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. mar. 2018, 10:45 ]

Anne Margareth Timenes har vært lokalpolitiker for KrF sia 1991. Fra 2007 har hun vært representant i Fylkestinget i VestAgder.

I starten var hun mest opptatt av saker som hadde tilknytning til gamle Randesund Kommune, så som bevaring av Randesund Kvileheim og motstand mot bygging av ungdomsskole på Hånes. Hun var ikke spesielt opptatt av om Energiloven kom til å få noen følger.

I 1999 ble hun valgt til gruppeleder for KrF i Bystyret. Harald Sødal var da varaordfører. De samarbeidet godt.

Hun husker ikke artikkelen «Surt liv på det blide Sørland» (1993), men hun husker påstandene om at levekårene på Sørlandt er dårlige. «Trivselen er høy, men levekårene er dårlige. Det er jo litt rart?» Når disse levekårsindikatorene ikke ser ut til å endre seg trass i alle tiltak, da er det kanskje på tide å revurdere noen kriterier? For ikke å snakke om å prøve noen nye forskere.

Hun husker ikke diskusjonen om å gjøre KEV til AS. Men hun husker da hele bystyret dro på tur til Vatnedalsdammen. «Vi fikk se hvilke verdier vi eide» Det var i spørsmålet om fusjonen at det begynte å bli spissere fronter. Sammenslåingen med VAE og AAK var bra. Hun husker at det var Bjarne Ugland som kom opp med ideen om Kompetansefondet, den løste fusjonssprøsmålet.

Men så kom spørsmålet om salg. Hun minnes at Victor Norman spurte «Viss dere hadde 16 milliarder kroner i dag – ville dere da ha investert alle i et eneste energiverk?» Han mente at avkastningen på aksjer godt kunne bli 16 prosent i året.  Hun er ikke sikker på om kommunen hadde gode rådgivere. Da Bjarne Ugland ville bruke Frank Berg senere, nekta hun å møte ham. 

KrF ble satt til side i prosessen. Det var uvant – de var vant med å være i posisjon. I stedet var det Ugland, Austad, Wallevik og Valvik som styrte. På eiermøtene var det bedre. Der hadde vi alle de andre kommunene med oss. Resultatet ble at aksjemajoriteten i Agder Energi ble beholdt. Det var godt.

Ideen om å etablere den andre stiftelsen, Cultiva, kom opp under salgsprosessen. Det var jo snakk om hva vi skulle gjøre med pengene, og det var muligens samme tankegang som Kompetansefondet. «Cultivamidlene skulle gå til Kristiansand for å bedre levekårene og øke kompetansen for å sikre arbeidsplasser.»

Hun husker at bystyremedlemmene fikk litteratur av Richard Florida av Valvik. Hun husker også noen temamøter om dette. «Men heldigvis har ikke dette slått til. Vi får glede oss over det. Vi har fremdeles både Falconbridge og NODE-bedriftene»

Hun var med i valgkomiteen som skulle velge det første styret, sammen med Mette Gundersen, Bjørg Wallevik og Erling Valvik. Han sa at vi måtte tenke stort. Selv tenkte hun på Kristiansand og alle de frivillige. Hun kjempa hardt for Anton Ringøen. Så skulle det ansettes en direktør. Det var jo litt spesielt at det ble Valvik.

Det var et ønske om 1,8 milliarder til Cultiva. Men da satte jeg foten ned. 1,4 var mer enn nok. Slik fikk vi skolebruksfondet.

Kilden ble en ny stor sak. Hun stemte mot plasseringa, hun mente det burde ligge på NSB-tomta. Mange mente det ble for stort. Hvert sete der subsidieres jo ganske mye. Det kommer nok en ny diskusjon om Kunstsiloen.

Byen har nok endra seg i denne perioden. Den er blitt litt mer som en storby på grunn av unviersitetet. Men hun håper byen får beholde noe av særpreget og identiteten.

Opptaket ble gjort i Kristiansand 24. april 2017. Intervjuere var Bjørn Enes og Olav Wicken.  

Anne Margaret Timenes:

Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/251810813#t=1h6m19s)

    

Utskriftsvennlig stikkordliste


00:00:00 I 1990 fikk jeg spørsmål om å stå på KrFs liste

Fra 1991 – 956 møtte jeg fast på Bystyremøtene
01:18:00 De spurte ikke meg – de spurte mannen min, men han ville ikke

Bevare Randesund Kvileheim og ikke bygge ungdomsskole på Hånes
02:06:00 Skolen ble jo bygd – det var et kompromiss med kirka på Justvik

Kvileheimen ble omsorgsboliger – men litt seier blei det
03:14:00 Det har sikkert vært forandringer – byen er kanskje mer urban

Byen har jo vokst
04:15:00 Kan ikke si at jeg var opptatt av energiloven.

Jeg var mest opptatt av lokal identitet i Randesund
05:10:00 I 1995 fikk jeg eg godt valg og i 99 ble jeg gruppeleder
06:10:00 Sødal var jo varaordfører – jeg var gruppeleder. Vi jobba godt sammen
06:42:00 I 1991 var det frustrasjon – alt var jo bestemt før bystyret
07:15:00 Fra 95 ble det gruppemøter hver uke
08:18:00 Der er alltid mye å ta opp hver uke
09:03:00 Husker du «Surt liv på det blide sørland»?
09:14:00 Husker godt Helge Røed – men ikke den artikkelen

Intervjueren repterer hovedpåstandene i artikkelen
10:10:00 Tvirvselen er høy – men levekårene er dårlige – det er jo litt rart?
10:40:00 Jeg er hjelpepleier, deltidsarbeid, lavkirkelig – det kan nesten ikke bli verre!

Folk sier «Men du er jo med i politikken» – men det står ikke i indikatorane
11:19:00 Skulle ønske at indikatorene kunne bli litt endra. Ikke alle kan være universitetsutdanna
11:34:00 Det er rart at leevekårene er dårlige og trivselen er så høy
12:15:00 Yrkesfag har fått en dårlig status – men vi trenger også fagfolk
12:59:00 Jeg hadde en stolthet for yrket som hjelpepleier

har det blitt reist diskusjkon om dette?
14:00:00 Det burde vært sett på indikatorinene. Det burde komme nye forskere
14:45:00 Nå er det snakk om å stå lengre i jobb – hvordan kommer da unge til?
15:22:00 Heltidskulturen: Når du jobber turnus er det helt anna enn å være på universitetet
16:00:00 Hjelpepleier kan også være et verdivalg – og deltid

Det er et press for at unge mennesker må tenke å pensjon. Vi har jo dagen i dag!
17:02:00 Energiloven - da loven kom, forandra den ingenting – så kom det opp
17:37:00 Omdanninga til AS husker jeg ikke noe spesielt av
18:02:00 Vi var til Hovden og så på Vatnedalsdammen og andre – det var stas det
18:45:00 Det var jo arvegullet vårt – derfor ble det så spisse fronter
19:18:00 Det begynte med fusjonen – det var Bjarne Ugland som kom på Kompetansefondet

Det var nok en vanskelig beslutning – men det var en bra beslutning
20:18:00 Husker ikke spesielle argumenter – Ugland hadde jo erfaring fra Fylkestinget...
21:04:00 Husker ikke eierstriden – men husker Kompetansefondet
21:30:00 Styret ble det mye diskusjon om. Bjarne Ugland ble velikke med der....
22:00:00 Lenge sida – og siden ikke mye diskusjon, er det litt borte

(Intervjueren repeterer essensen av eierstriden )
22:55:00 Tror ikke det var politisk vanskelig. Det kom heile landsdelen til gode
23:40:00 Det var store summer -

Var summene så store at det gikk hus forbid?
24:25:00 Tror ikke det – det gikk smertefritt – Det var en god sak som fikk et godt utfall
25:17:00 Så skulle de få inn industriell eier – da begynte det

Victor Norman var i bystyresalen – «viss du har 16 mrd – vil du sette det i et energiverk?»

Avkastning på 16 prosent var helt mulig - men vi så hvordan det gikk
27:00:00 Ideen om Cultiva kom vel når salget kom opp. Noen ville sege altr

For mange var det nok at dette er arvegullet . Vi måtte ha majoritet
27:45:00 Det var mange eiermøter- Fint å være KrFer -alle kommunene vill beholde aksjene

KRF hadde erfaring med å være i posisjon- Her ble vi ikke tatt med

Det var Ugland, Austad, ordføreren og Valvik som styrte
28:40:00 Det var et under at vi beholdt aksjemajoritetetn -
29:20:00 var krf mot salg?
29:35:00 Selskapet ønska en industriell eier. Vi satt igjen med flertallet -
30:25:00 KrFfolk satt i alle kommunene untatt KrSand – også Apfolk i andre kommuner
40:00:00 FrP ville selge alt – men de ville ikke ha Cultiva
32:54:00 Cultivaidéen: Det var store summer – dette var en måte å fordele dem poå
33:45:00 Det er vel bare avkastinga - Cultiva er for levekår, arbeidsplasser og kompetanse

Cultiva har fått litt mer bredde underveis
34:40:00 Jeg tror vi fikk litteratur om Richard Florida fra Valvik
35:25:00 Heldigvis har ikke teoriene slått til. Vi har industri ennå – det er bra
36:45:00 NODE og Eyde er jo de oljerelaterte bedriftene – med mange små bedrifter rundt
37:30:00 Oppsigelsene ser ut til å ha stoppa opp
38:00:00 Jeg var skeptisk til Cultiva – de styrte kuilturpolitikken i KrSand
38:50:00 Mange kom og søkte søttte etter at Cultiva hadde støtta i tre år
40:05:00 Jeg var med i den første valgkomiteen. Det var forferdelig

Valvik,. Wallevik, Mette Gundersen og jeg

Valvik sa vi måtte tenke stort – men jeg tenkte på Kristiansand
41:07:00 Jeg tenkte det er mye frivillighet

så blei Ellen Horn styreleder og Trine bille fra Købehavn
41:35:00 Jeg kjempa hardt for Anton Ringøen – jeg var glad for det
42:15:00 Vi ville ha Sødal der – men de ville ha Ugland og ledern av kulturstyret
42:40:00 Så skulle det ansettes en direktør – det var litt spesielt at det ble Valvik
43:10:00 Jeg kan ikke kommentere – ikke tenkt så mye

Han hadde hatt innflytelse påstyret – så ansatte de ham
43:40:00 De ville ha mer enn 1,4 mrd – men da satte jeg foten ned

Derfor fikk vi Skolebruksfondet
44:50:00 Det ble ingen kompromiss der. 1.4 var mer enn nok
55:26:00 De fire hundre millionene ble brukt opp – det var også meninga

Skolebruksfondet var en god investering

Det var altså diskusjon om 1,8 eller 1,4 – men var der diskuson om selve fondet?
47:00:00 Jeg ville ha sett litt mer i protkollene – jeg er litt usikker på om FrP vr imot

Jeg er også usikker på hvorfor det blei så mye som 1,4 mrd
48:20:00 Men nå er det slik ...
49:30:00 Jeg håper og tror de har hatt positiv effekt. Men de må ikke styre politikken
50:10:00 Siloen og Barnas hus er jo bra – men det burde vært mer til hele fellesskapet
50:50:00 Kilden var en stor sak internt i partiet – jeg stemte mot plasseringa –
51:35:00 Jeg stemte for plassering på NSB-tomta – tenk på når vannet stiger
52:50:00 De som var imot syntes vel at det var altfor stort – men nå står det jo der

Må håpe at det har effekt – konferanser og kultur og andre aktiviteter
54:00:00 Jeg er ingen flittig bruker – men jeg har vært der. Tror det er gunstig for byen
54:30:00 Vet ikke om vi kommer noen vei med å snakke om finkultur

Kunstmuseet hadde bare 9000 betalende i 2016 –det er mye med 130 mill til dem...
55:37:00 Hvert sete i Kilden subsidieres ganske mye- Men dset sies at vi må ha det
56:18:00 Er du skeptisk uten å formulere motstand?

Det er vanskelig – det kommer nok en diskusjon nå, om kunstsiloen.
57:20:00 Kilden har alle vært for, untatt ytre høyre som er mot kultur

Men kunstsiloen er jo et Høyre-rshjekt – når vi ser på hvem som sitter der
58:00:00 Cultivas nye strategi var en stor diskusjon
58:30:00 Det var etter mi tid i Bystyret. Men Jørgen Kristiansen var veldig aktiv

Cultiva skulle være for innbyggerne i KrSand – det må være bredde
En Time
01:00:00:00 Stiftelse: Vi fikk råd om ikke å danne stiftelse – det er mange begrensinger

Det fikk vi erfare. Eierne kunne ikke være med på det
00:50:00 Nå har det jo funnet sin løsning - nå er det lokale plitikere som sitter i styret

Det viktigste er å beholde eierskapet i Agder Energi
01:50:00 Kommunene tapper – men de selger ikke ut
02:40:00 Fædrelandsvennen var viktig – de var jo også veldig mot salg

Men da jeg skrev et innlegg mot Christian Rynning-Tønnessen var de mot meg
04:35:00 Rådgiverne i salgsprosessen var også veldig spesielle

Det var en del ubehagelighet – jeg er ikke sikker på at vi hadde gode rådgivere
05:50:00 Nå vet vi fasiten?
06:19:00 I 2003 ville kommunen bruke Frank Berg igjen. Jeg nekta å møte ham.
07:50:00 Rådgiverne var veldig aktive – mange syntes det var ubehagelig
08:40:00 Fakta eller følelse - Det var i alle fall en sterk følelse. Vi hadde ingenting å hente der
10:12:00 Valvik var god til å sikre seg politisk dekning for det som ble gjort
10:44:00 Vedtaket til slutt ble salg av 45 prosent. Men rådet var vel å selge alt
12:25:00 Drivkraften: Det var mange hensyn og viktig å finne en balanse
13:25:00 Det er samme fordelingsdiskusjon i dag, om fylkessammenslåinga
14:05:00 Energiverksfusjonen hadde ingen betydning for fylkessamenslåinga
14:55:00 Grøvan måtte gå – det var et eiermøteopprør
15:30:00 Det ble kanskje litt mye med Sørlandsbadet – så kom Kroslid inn
16:20:00 Er prosessene E-verk, Havn, sjukehuset etc parallelel prosesser?

Havna ble kommunalt foretak, P-selskapet også
17:25:00 Har ikke tenkt på om det har med nyliberalisme å gjøre

Jeg tror det er en fordel at havna er kommunalt foretak fortsatt.
18:25:00 Men P-selskapet er ikke lenger kommunalt
18:40:00 Ikke sikker poå om sykehuset er blitt bedre. Det er trender!
19:15:00 Store strategisaker blir lett for store – vi henger oss opp i detaljer
19:52:00 F.eks. arealplan – det var gjort vedtak som vi ikke huska
20:20:00 Kanskje for mye er delegert – i helse, kultur og skole.
21:03:00 Når vi kommer til å enkeltsakene, blir det engasjement -

Når vi mener noe som ikke lenger er vårt felt – da er for mye delegert
21:50:00 Helse sosial og skole er enorme felt – det er mye politikk i dem
23:03:00 De store overskriftene er ofte i saker som vi har delegert fra oss
23:45:00 Debatten er på de små sakene
24:30:00 Media er først og frems Fædrelandsvennen – media er viktig

De var veldig positivie i spørsmålet om salg av AE
25:20:00 Men i andre saker - Veien over Gartnerløkka er det merkeligste jeg har opplevd.

Fevennen ville ha tunell – og da snudde flertallet (Men det blir nok bro)
27:30:00 Vi var noen få som sto på bro. Det var hardt....
29:06:00 Godt forhold til media er viktig. Jeg har fått prøve begge deler
29:56:00 Byen har nok endra seg. Mer storby, pga universitetet.

Men jeg håper vi får beholde særpreget og identiteten - noe av det sørlandske

Hva er byens identitet?
31:07:00 Byen for alle – vi klarer å beholde noe av identiteten vi har hatt
32:28:00 Slutt
Ċ
Bjørn Enes,
3. mar. 2018, 04:25
Comments