Arrangement 13. juni 2019

Den 13. juni 2019 markerte Kristiansand Energiverkstilftelse Cultiva et vendepunkt i sin historie, i og med at stiftelsens første direktør takka av etter 16 års arbeid. Det ble markert med et arrangement på en restaurant i Kristiansand, og det følgende er dokumentasjonsopptak av det som skjedde på dette arrangementet. 

01 - Introduksjon ved Gunnar Horn


02 - Olav Wicken om muntlig historie


03 - Thore Johnsen om finansielt arbeid


04 - Bjørn Fjellstad om samarbeidet


05 - Anna Berthelsen:


06 - Skisland og Stoveland


07 - Solveig Pedersen


08 - Kirsten Bonnen Rasch


09 - Marie Teresie Sørensen:


10 - Harald Furre, ordfører


11 -Ragnar Evensen, rådmann


12 - Melissa Jocelyn Lesama


13- Kristin Tofte Andresen, fylkesrådm.


14 - Kine Wangerud, Vitensenteret


15 - Kjersti Løken Stavrum, styreleder


16 - Ansgar Gabrielsen, tidl. styreleder


Comments