Startside

Kraft - kompetanse - kultur: Kristiansand 1990 - 2017

På disse sidene presenterer vi ei samling dokumenterte videointervju av primærkilders minner og muntlige fortellinger om Kristiansands og Agders utvikling fra 1990 til 2017. Intervjuene følger en løs tråd fra ny energilov i 1990, via fusjon, salg og omdisponering av akkumulerte verdier fra kraftsektoren.  Det er fortellernes frie ytringer. Og det er uredigert, muntlig kildemateriale som dokumenterer hvordan historien huskes og gjenfortelles i 2017.

Les mer om "tråden i historia"

Personutvalget er:
Bjørg Wallevik,                 Tore Austad,                              Harald Sødal,                               Erling Valvik,    
Solveig Løhaugen,           Frank Jarle Berg,                       Jan Pedersen,                               Oddvar Hodne,    
Knut Conrad Gjermundsen,                                               Jan Petter Horn,                          Anne Ma Timenes, 
Alf Holmelid,                    Terje Næss,                                Trond Blattmann,                        Dag Vige,                           Hans Fredrik Grøvan,     Alf-Eivind Ljøstad,                      Helge Wigemyr,                           Harald Arnkværn,      Helge Røed,                      Jon P Knudsen,                           Lars Thue,                                    Finn Holmer Hoven,      
Ellen Horn,                       Ansgar Gabrielsen,                    Bentein Baardson,                       Cecilie Nissen, 
Terje Dragseth                 Johan Otto Weisser.                  

Innsamlingen er finansiert av Cultiva.  Materialet blir avlevert til Statsarkivet i Agder og samtidig publisert på en egen nettside, operert av Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie.
Pol. / adm. ledelse i Kr.Sand

 • Solveig Løhaugen Solveig Løhaugen kom til Kristiansand i 1996, til jobb på kommunens juridiske kontor.  Da var arbeidet med å utrede konsekvensene av den nye Energiloven (1991) kommet i gang, Det falt ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 11:06 av Bjørn Enes
 • Frank Jarle Berg Frank Jarle Berg var rådgiver for Aust Agder Kraftselskap i 1998, da eierkonflikten der ble «parkert» gjennom å etablere datterselskapet AustAgder Energi AS, og fusjonere dette med Arendals Kommunale Kraftselskap ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 11:07 av Bjørn Enes
 • Harald Sødal Harald Sødal har vært lokalpolitiker i Kristiansand siden 1968, då han kom inn i Bystyret på varamannsplass for Kristelig Folkeparti. Siden 1972 har han møtt fast for sitt parti. I ...
  Lagt inn 5. apr. 2018, 03:24 av Bjørn Enes
 • Erling Valvik Erling Valvik kom til Kristiansand i 1982. Han begynte som økonomikonsulent i kommunens helse og sosialsektor, og avanserte til Rådmann i 1990. I 2003 ble han første administrative leder av ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 11:06 av Bjørn Enes
 • Tore Austad Tore Austad begynte i Kristiansand Bystyre i 1967. Før det rakk han Sjøkrigsskolen og plikttjeneste i Marinen, utdanning til cand.philol. og tre år som forelesar i norsk ved University ...
  Lagt inn 7. jun. 2018, 01:09 av Bjørn Enes
 • Bjørg Wallevik Bjørg Wallevik er lærer/skoleinspektør, og har vært lokalpolitiker for Høyre i Kristiansand siden 1979. Fra 1991 til 2003 var hun ordfører, deretter var hun rådgiver knyttet til rådmannens stab ...
  Lagt inn 8. jun. 2018, 13:48 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 6 av 6. Vis mer »


Bystyre / Fylkesting

 • Terje Næss Terje Næss er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Kristiansand siden 1989. Han har vært vært møtende varamann i Cultivas styre fra 2005 til 2017, og er dermed den som har lengst ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:45 av Bjørn Enes
 • Dag Vige Dag Vige ble valgt inn i Bystyret i Kristiansand for partiet Venstre i 1987, og har siden vært en av partiets mest sentrale lokalpolitikere. Han er lærer, sosiallærer og elevombud ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:45 av Bjørn Enes
 • Anne Ma Timenes Anne Margareth Timenes har vært lokalpolitiker for KrF sia 1991. Fra 2007 har hun vært representant i Fylkestinget i VestAgder. I starten var hun mest opptatt av saker som hadde ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:45 av Bjørn Enes
 • Trond Blattmann Trond Blattmann har vært lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Kristiansand siden 1999. (Les mer i SetesdalsWiki). I dette intervjuet forteller han om tidlig ungdom i Voiebyen i Kristiansand. Ungdomsmiljøet var delt ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:45 av Bjørn Enes
 • Alf Holmelid Alf Egil Holmelid var ein av dei mest sentrale lokapolitikarane frå Sosialistisk Venstreparti i Kristiansand gjennom heile perioden 1990 - 2017. Han er opprinneleg frå Fjaler i Sunnfjord, og kom til ...
  Lagt inn 5. apr. 2018, 06:02 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 5. Vis mer »

Intervjuet / forsøkt intervjuet:

 • Lars Thue Lars Thue er historiker som har fulgt prosessene i energisektoren i hele perioden 1990 – 2017. Han har blant annet skrevet Statkrafts historie, og siden 2006 har han arbeidet med Agder ...
  Lagt inn 8. jun. 2018, 11:34 av Bjørn Enes
 • Finn Holmer-Hoven Finn Holmer Hoven kom til Kristiansand som dosent i offentlig administrasjon på Agder Distriktshøgkole i 1971. I 1990 ble han ansatt som politisk journalist i Fædrelandsvennen, i -93 ble han ...
  Lagt inn 8. jun. 2018, 11:16 av Bjørn Enes
 • Jon P. Knudsen Jon P. Knudsen er samfunnsgeograf og forsker (se mer hos UiA og i Setesdalswiki). I dette intervjuet forteller han at han og hans daværende kone valgte Lillesand blant flere alternativer ...
  Lagt inn 8. jun. 2018, 10:44 av Bjørn Enes
 • Helge Røed Helge Røed er journalist fra Eydehavn i Aust-Agder. Etter mange år i Oslo som journalist og informasjonsarbeider, flytta han til Lillesand og tok til med etiv som frilansare i ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 13:38 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 4 av 4. Vis mer »


Energiverkene

 • Jan Pedersen Jan Pedersen begynte som teknisk sjef i Kristiansand Energiverk i desember 1990, en måned før den nye Energiloven trådte i kraft. I 1995 overtok han som adm.dir. Etter fusjonen ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 13:31 av Bjørn Enes
 • Jan Petter Horn Jan Petter Horn er (våren 2017) økonom og jurist. Han var økonomisjef i AustAgder Kraftverk fra 1997 fram til fusjonen mellom energiverkene på Sørlandet. Etter det ble han økonomidirektør i ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 13:32 av Bjørn Enes
 • Knut Conrad Gjermundsen Gjermundsen kom til AustAgder Kraftverk (AAK) som teknisk sjef i 1992. Året etter ble han selskapets første markedssjef, og i 1996 tok han over som adm.dir. Da fusjonen med ...
  Lagt inn 6. jun. 2018, 06:01 av Bjørn Enes
 • Oddvar Hodne Oddvar Hodne kom inn som styreleder i Kristiansand Energiverk i 1995. Han ble valgt inn som KrF-politiker, men han hadde også bakgrunn for omstillingsprosessene i NSB på 1980- og ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 13:32 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 4 av 4. Vis mer »


Øvrige Agder

 • Hans Fredrik Grøvan Hans Fredrik Grøvan var ordfører for KrF i Lyngdal fra 1995-2007, og ledet kommunen under forhandlingene og voldgiftssaken om eierforholdene i VestAgder Energiverk. Senere deltok han i fusjonsprosessen fram ...
  Lagt inn 5. apr. 2018, 05:41 av Bjørn Enes
 • Alf-Eivind Ljøstad Alf-Eivind Ljøstad er tidligere skolemann, og har virket som lærer, rektor,  skolesjef, ass fylkesskolesjef og ass utdanningsdirektør. Han har hatt arbeidsforhold både i kommune, fylkeskommune og stat.  Han har ...
  Lagt inn 18. mar. 2018, 03:03 av Bjørn Enes
 • Helge Wigemyr Helge Wigemyr var advokat for 11 av de mindre kommunene i Vest-Agder i eierstriden i VAE. Han førte deres sak fram til seier i Voldgiftsretten, som i 1999 slo ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:58 av Bjørn Enes
 • Harald Arnkværn Harald Arnkværn var advokat for Kristiansand, Mandal og Flekkefjord kommuner i striden og voldgiftssaken om eierforholdene i VestAgder Energiverk (VAE). Han hadde bakgrunn som jurist, styremedlem og leder fra industri ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:59 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 4 av 4. Vis mer »

Cultiva / Kultursektoren

 • Bentein Baardson Bentein Baardson er skuespiller og regissør. (Les mer i Wikipedia) Han har hatt deler av barndoms- og ungdomstid i Kristiansand, og hadde sine første teatererfaringer i gymnassamfunnet Idun Teater. Da ...
  Lagt inn 6. jun. 2018, 05:43 av Bjørn Enes
 • Ellen Horn Ellen Horn er skuespiller, med erfaringer både som teatersjef og politiker. (Les mer i Biografisk Leksikon). Da hun nettopp var ferdig med sin periode som kulturminister i 2001, ble hun ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:39 av Bjørn Enes
 • Cecilie Nissen Cecilie Nissen er billedkunstner fra Trondheim. Hun kom til kristiansand i 2006, og ble tidlig aktiv i Kristiansand Kunstforening. Hun gjorde utredningsarbeidet som førte fram til etableringen av Kristiansand Kunsthall ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:36 av Bjørn Enes
 • Johan Otto Weisser Johan Otto Weisser er (våren 2017) billedkunstner og kunstkritiker i Fædrelandsvennen. Han er opprinnelig fra Kristiansand, men bodde store deler av oppveksten i Asker. Han kom tilbake til byen i ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:35 av Bjørn Enes
 • Ansgar Gabrielsen Ansgar Gabrielsen var ordfører for Høyre i Lindesnes (1987-93) da energiloven ble satt i kraft. Han satt i representantskapet i VestAgder Energivert (VAE), men engasjerte seg lite i utviklinga ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:39 av Bjørn Enes
 • Terje Dragseth Terje Dragseth er poet med kunstnerlønn. (les mer på Wikipedia) Han er vokst opp i Kristiansand, men bodde andre steder fra 1980 til 1995. Han gikk regilinja på den danske ...
  Lagt inn 16. mar. 2018, 10:35 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 6 av 6. Vis mer »
Undersider (1): Prosjektrapport